Vodoprivreda

S obzirom na prirodne karakteristike teritorije Crne Gore, prostorni i vremenski raspored resursa voda i međusobnu interakciju korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od voda, Ministarstvo promoviše i podržava održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa.

Cilj je Ministarstva da se ovim životno važnim resursom obezbijedi i najudaljenije seosko gazdinstvo, uz otvaranje mogućnosti za savremeno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i za prevenciju posledica globalnih klimatskih promjena.

Pijaća voda je još uvijek nedovoljno valorizovani prirodni resurs, koji u perspektivi značajno može da popravi spoljno-trgovinski bilans.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?