Šumarstvo

Šume su dio našeg života i naš najbolji saborac u borbi protiv klimatskih promjena. One su naš zavještanje generacijama koje dolaze. One su čuvar i priče kako smo se ophodili prema prirodi u našem vremenu.

Kao društvo moramo naučiti da volimo šume, da ih čuvamo i cijenimo njihovu ulogu za nas. Države sa zdravim šumama i uređenim šumarstvom su bogata društva i perspektivne ekonomije.

Šume zauzimaju gotovo 60% teritorije Crne Gore i svojim zdravstvenim stanjem, vitalnošću, kvalitetom, funkcijama i šumskim proizvodima predstavljaju prepoznatljiv simbol ekološke države.

Misija ministarstva je postizanje stabilnosti i konkurentnosti sektora šumarstva i drvne indstrije, kao i  održivo korišćenje lovišta - održavanje stabilnog fonda divljači, zaštita u zaštićenim područjima i rezervatima.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?