Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održivo korišćenje prirodnih resursa

Sveobuhvatni prosperitet jedne države nije moguć bez poljoprivredne proizvodnje, očuvanih šuma, čistih voda, sačuvanog biodiverziteta flore i faune.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nadležni organ državne uprave u saradnji sa naučnim instituacijama, širom zainteresovanom javnošću predlaže uslove, način i dinamiku sprovođenja mjera agrarne politike (Agrobudžet), kojim se opredjeljuju nacionalna sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede.  Agrobudžet je koncipiran po ciljevima  i segmentiran na: mjere tržišno-cjenovne politike (direktna plaćanja),  mjere za zajedničku organizaciju i za stabilizaciju tržišta, mjere ruralnog razvoja koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti proizvođača hrane, na održivo gazdovanje prirodnim resursima, na poboljšanje kvaliteta života i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima i mjere podrške opštim servisima u poljoprivredi koje se odnose na edukativne i promotivne aktivnosti, kontrolu kvaliteta i bezbjednosti hrane.

Glavni cilj poljoprivredne razvojne politike je povećanje obima proizvodnje, unapređenje kvaliteta proizvoda i unapređenja uslova života u ruralnim podučjima, kao i postizanje sinergetskog efekta poljoprivrede i ostalih privrednih grana u funkciji  opšteg prosperiteta i ekonomskog razvoja društva u cjelini.

Uz poštovanje međunarodnih standardna i normi i respektabilni odnos prema tradiciji, kroz mjere aktuelne poljoprivredne politiku očekujemo bolje pozicioniranje  naših proizvođača na širem tržištu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?