Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 15, 19, 21, 22. i 25. oktobra 2021. godine

Objavljeno: 28.10.2021. 17:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 28. oktobra 2021. godine usvojila Zapisnik o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 15, 19, 21, 22. i 25. oktobra 2021. godine.

Vlada je 15. oktobra donijela Rješenje o razrješenju četiri člana Upravnog odbora Fonda rada, koji su imenovani na predlog ranijeg Ministarstva rada i socijalnog staranja, prije isteka mandata, kao i Rješenje o imenovanju četiri člana Upravnog odbora Fonda rada.

Vlada je 19. oktobra odlučila o Informaciji za finansiranje Srednje vjerske škole – Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice sa Predlogom aneksa Ugovora o finansiranju.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je 21. oktobra, donijela:

  • Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave prihoda i carina zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti direktora ove uprave,
  • Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i nadzor realizacije poreske politike u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i
  • Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Uprave prihoda i carina, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je 22. oktobra odlučila o Predlogu odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID - 19 od većeg epidemiološkog značaja i Predlogu platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova i koordinatora Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Sergeja Sekulovića i delegacije u zvaničnoj posjeti Evropskoj komisiji, Brisel, Belgija 25 - 28. oktobra 2021. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je 25. oktobra, donijela Rješenje o razrješenju člana Biroa za operativnu koordinaciju zbog prestanka vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave prihoda i carina i Rješenje o imenovanju članice Biroa za operativnu koordinaciju, vršiteljke dužnosti direktorice Uprave prihoda i carina.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?