Saradnjom sa naučnom dijasporom jačati oblasti istraživanja i inovacija

Objavljeno: 29.07.2022. 13:30 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović primila je danas u posjetu v.d. direktora Upave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima Šefketa Krcića i njegove saradnike.

Na sastanku se govorilo o značaju naučnog istraživanja iseljeništva, te je naglašena potreba formiranja kadrovske strukture u Upravi koja će se baviti ovom temom, kao i važnost učestvovanja svih institucija države Crne Gore u saradnji sa njenom dijasporom.

Ministarka Šćepanović je istakla da je saradnja sa naučnom dijasporom definisana kao jedan od glavnih ciljeva Strategije naučnoistraživačke djelatnosti. Imajući u vidu veliki potencijal crnogorske naučne dijaspore i činjenicu da ju je potrebno animirati, privući i uključiti u proces jačanja nacionalnog sektora za istraživanje i inovacije, ona je naglasila da će Ministarstvo nastaviti da sprovodi aktivnosti na uključivanju dijaspore u razvoj Crne Gore, kao značajnog resursa.

Krcić je predstavio ministarki Šćepanović aktivnosti Uprave, plan organizacije manifestacije „Dani dijaspore - iseljenika” koja će se ove godine održati u Rožajama, 28. i 29. jula, kao i buduće planove koji se odnose na izdavaštvo ove institucije, konkretno na leksikon „Stvaralaštvo dijaspore”, koji će se baviti kulturom, naukom i umjetnošću naše dijaspore.

U produktivnom dijalogu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, diskutovane su važne teme kao što su: promocija konkursa Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti; značaj portala „Naučna mreža”, koji broji skoro 300 naučnika iz dijaspore, i potrebe njegovog ažuriranja; mogućnost saradnje dvije institucije na realizaciji projekta naučnog istraživanja crnogorskog iseljeništva u Južnoj Americi i dr.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?