Savjet Evrope i Ministarstvo pravde Vlade Crne Gore nastavljaju saradnju

Objavljeno: 12.07.2022. 12:30 Autor: Ministarstvo pravde

U Podgorici je 6. jula održan sastanak između Evgenije Giakoumopoulou, šefice operacija u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici i ministra pravde, Marka Kovača. Sastanak je organizovan sa ciljem razmatranja dosadašnje saradnje u području vladavine prava i ljudskih prava, kao i dalje podrške Ministarstvu u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019. - 2022."

Tokom sastanka su razmotreni dosadašnji rezultati, uključujući i rad na izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku. Takođe je razgovarano o modalitetima daljeg poboljšanja sistema zaštite prava djeteta i njihovog pristupa pravdi u skladu sa najboljim praksama Savjeta Evrope.

Ministar Kovač izrazio je spremnost Ministarstva za nastavak saradnje sa Savjetom Evrope, na postizanju  mjerila za pristupanje EU u poglavljima 23. i 24, te ostvarivanju jednakosti i pravde za sve građane i građanke.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?