Sektorska analiza za 2022. godinu za oblast pomoć starijim licima i Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu Sektorske analize za oblast pomoć starijim licima za 2022. godinu

Objavljeno: 18.11.2021. 14:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Sektorska analiza za 2022. godinu za oblast pomoć starijim licima i Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu Sektorske analize za oblast pomoć starijim licima za 2022. godinu

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?