Vodeće inicijative u turizmu Jadransko-jonske regije (EUSAIR) - "flagships" predstavljene u Kolašinu

Objavljeno: 30.07.2021. 08:32 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U Kolašinu je juče otvoren dvodnevni događaj, Finansijski dijalog i radionica "EUSAIR ka post 2020."

Učesnici ovog dvodnevnog događaja, a u organizaciji Kancelarije za evropske integracije, su EUSAIR nacionalni koordinatori i koordinatori po stubovima strategije, EUSAIR Facility Point projektni partner, predstavnici NIPAC i CBC kancelarije, EUSAIR tematskih radnih grupa, EUSAIR radne grupe i Evropske komisije.

Cilj događaja je okupiti aktere uključene u proces implementacije Jadransko jonske strategije (EUSAIR), kao i one odgovorne za IPA programiranje, ali i Evropsku komisiju, kako bi se povela diskusija o budućim koracima za uključenje odobrenih makro-regionalnih prioriteta i "flagships" u IPA III i druge programske dokumente za period 2021-2027.

Maja Kovačević, samostalni savjetnik u Direktoratu za razvojne politike Ministarstva ekonomskog razvoja, kao član Tematske radne grupe 4 pod okriljem EUSAIR, je prvog dana događaja, tokom Finansijskog dijaloga, predstavila aktivnosti Radne grupe. Radna grupa djeluje pod okriljem EUSAIR stuba 4 – Održivi turizam. Akcenat je bio na prioritetima i prioritetnim strateškim akcijama u fokusu Radne grupe, te na flagship inicijativama, od kojih su neke već prerasle u projekte, a neke se pripremaju. Cilj je pripremiti ih za apliciranje u narednom finansijskom periodu, 2021-2027. Riječ je o 7 flagship-ova tj. projekta u kojima je akcenat na temama koje se odnose na diverzifikaciju turističkog proizvoda i kreiranje ruta, smanjenje sezonalnosti, mapiranje održivih i odgovornih tzv.zelenih destinacija i SME, potrebu unaprjeđenja kadrova i njihovih vještina u sektoru, inovacije i digitalnu transformaciju, te strateški pristup u upravljanju destinacijom i odgovor na krize. Svih 7 projekata su na neki način povezani sa ostalim stubovima EUSAIR, ali i usklađeni sa ciljevima EU kohezione politike.

Predstavljene su i flagship inicijative stuba 1 – Plavi rast, a sjutra će biti predstavljene i inicijative stuba 3 – Kvalitet životne sredine.

U nastavku događaja su se predstavnici Evropske komisije online obratiti učesnicima, sa osvrtom na EUSAIR i predstojeći programski period.

Tokom današnjeg dana, učesnici će na radionici dobiti priliku da razmijene informacije i ideje o Facility Point podršci u okviru EUSAIR, te o IPA III, prekograničnoj saradnji i transnacionalnim programima.

Napominjemo da je Strategija za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) jedna od 4 EU Strategije, a jedna od 2 u koje je Crna Gora uključena, a koja je relevantna za oblast turizma. EUSAIR počiva na 4 stuba i to 1. Plavi rast, 2. Povezivanje regije, 3.Kvalitet životne sredine i 4. Održivi turizam.

Crnu Goru u aktivnostima Tematske radne grupe 4 – održivi turizam, predstavljaju predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva procvjete, nauke, kulture i sporta, koji su nadležni za poslove turizma i kulture.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?