Бојан Божовић

Државни секретар у Министарству правде

Садржај:
ОбразовањеКаријераЦитиран у уџбеницима:Знање језика

Бојан Божовић рођен је на Цетињу 31.08.1984.

Образовање

Дипломирао  је на Правном факултету Универзитета Црне Горе а магистрирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Тренутно је студент докторских студија на Правном факултету Свеучилишта у Загребу на смјеру Међународно приватно право и Међународно јавно право и докторских студија на Факултету правних наука УДГ на смјеру Право ЕУ.

Положио је правосудни испит пред Комисијом Министарства правде, људских и мањинских права и адвокатски испит пред Комисијом Адвокатске коморе.

Каријера

Био је ангажован као асистент на Факултету правних наука УДГ од 2008. на сљедећим предметима: Међународно јавно право, Људска права, Међународно приватно право, Међународно хуманитарно право и Право ЕУ.

Током своје академске каријере, усавршавао са на бројним интитутима од којих истичемо боравак на Маx Планцк институту за компаративно и међународно приватно право у Хамбургу (Маx-Планцк-Институт фüр ауслäндисцхес унд интернатионалес Приватрецхт Хамбург) 2015. године као стипендиста за даровите младе научнике.

Осим ангажмана на факултету, практично искуство је стицао и кроз рад у НВО сектору, адвокатским канцеларијима и као експерт и консултант на пројектима Савјета Европе, ГИЗ-а, ИЛО-а…

Од 1. јула 2021. године је државни секретар у Министарству правде, људских и мањинских права.

Објавио је бројне радове из међународног права, европског права и људских права, међу којима и:

 • Родољуб Етински, Бојан Божовић, Тхе Интерацтион оф тхе маргин оф аппрециатион анд тхе легал сyстемс ас артицулатед бy тхе ЕЦтХР анд тхе ЕЦЈ, Студиа Иуридица Монтенегрина (Зборник радова), бр. 1, Подгорица, 2021 
 • Заштита потрошача у уговорима закљученим ван пословних просторија и уговорима закљученим на даљину у савременом међународном приватном праву Црне Горе, Заштита колективних интереса потрошача, Зборник радова, Правни факултет Универзитета Унион, 2020.
 • Анђела Ђукановић, Бојан Божовић, Право на образовање у пракси Европског суда за људска права, Студиа Иуридица Монтенегрина Но. 2 (Зборник радова), Факултет правних наука УДГ, Подгорица, 2020.
 • Међународна надлежност за онлине потрошачке уговоре у европском међународном приватном праву, Студиа Иуридица Монтенегрина Но. 2 (Зборник радова), Факултет правних наука УДГ, Подгорица, 2019. 
 • Родољуб Етински, Бојан Божовић, Тхе Фунцтион оф тхе Маргин Аппрециатион ин тхе Јуриспруденце оф тхе ЕЦтхР, НРДО, 3-2019, Романиа, 2019. 
 • Црна Гора – Право на слободу кретања људи као дио савремених правних и политичких изазова, Зборник радова , Црногорска академија наука и умјетности (ЦАНУ), Подгорица, 2019
 • Међународна надлежност за онлине потрошачке уговоре у Европском међународном приватном праву, Студиа Иуридица Монтенегрина, бр. 2, Подгорица, 2019
 • Заштита потрошача у европском праву и у пракси међународних и националних судова – стручна анализа, ЦЕМИ, Подгорица, 2016.
 • Црногорско међународно приватно право од краја XИX вијека до данас, Подгорица, Зборник радова, Подгорица, 2015.
 • Међународна надлежност у потрошачким уговорима, Зборник радова, Бар, 2014.
 • Изазови у изградњи културе поштовања права приватности, Зборник радова, Бар, 2013.
 • Историјски развој заштите људских права и регионални системи заштите, Зборник радова, Бар, 2012.
 • Људска права, демократија и владавина права, Зборник радова, ЦАНУ, Подгорица, 2012.
 • Европска конвенција о људским правима и Европска унија, Зборник Удружења правника Црне Горе, но. 1-2009, Подгорица, 2009.
 • Бојан Божовић, Међународни суд, Историјски анали, бр. 1-4/2008, Подгорица, 2008.
 • Небојша Вучинић, Бојан Божовић, Међународни стандарди у заштити мањина у Црној Гори, Зборник радова, Подгорица, 2008.
 • Правна питања поводом евентуалног приступања Европске уније Европској конвенцији о људским правима, магистарска теза, Нови Сад, 2008.

Цитиран у уџбеницима:

 • Будимир Кошутић, Основи права Европске уније, уџбеник, Правни факултет у Београду, 2009.
 • Будимир Кошутић, Основи права Европске уније, Правни факултет у Београду, 2010.
 • Будимир Кошутић, Основи права Европске уније, ЦИД, Подгорица, 2014.

Знање језика

Енглески - одлично,
Руски – добро,
Њемачки – основни ниво

Kонтакт

Бојан Божовић

Државни секретар
Адреса:
Вука Караџића бр. 3