Пажња: Садржај ове странице је дио архивског садржаја и односи се на претходне сазиве Владе Црне Горе. Могуће је да су информације застарјеле или нерелевантне.
Архива

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ ЦГ 2022-2024: Расправа ће трајати до 23. децембра 2021. године

Црна Гора као држава кандидат за пријем у ЕУ, у претприступном периоду израђује Програм економских реформи (ПЕР). Програм садржи макрофискални оквир и поглавље посвећено дефинисању и приоритизацији структурних реформи, у циљу јачања конкурентности и унапријеђење услова за инклузивни раст и креирање радних мјеста. ПЕР 2022-2024 биће усвојен од стране Владе Црне Горе, и достављен Европској комисији до краја јануара 2022. године.

Нацрт Програма економских реформи за Црну Гору за период 2022-2024. година се састоји из три кључна поглавља: (1) макроекономски оквир, (2) фискални оквир и (3) поглавље о структурним реформама. Макроекономски оквир садржи средњорочне макроекономске пројекције (БДП, инфлација, платни биланс). Поглавље о фискалном оквиру заснива се на средњорочном фискалном оквиру и буџетским плановима за три године.

Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Црне Горе ЕУ, смјерницама Европске комисије (ЕК) и заједничким препорукама са Министарског дијалога из Брисела. Структурне реформе садржане у ПЕР 2022-2024, у складу са смјерницама ЕК, сублимиране су у сљедећим областима: управљање јавним финансијама; зелена транзиција; дигитална трансформација; пословни амбијент и смањење неформалне економије; истраживање, развој и иновације; реформе за економску интеграцију; реформа енергетског тржишта; реформа тржишта саобраћаја; пољопривреда, индустрија и услуге; образовање и вјештине; запошљавање и тржиште рада; социјална заштита и инклузија  и систем здравствене заштите.

На дну текста можете наћи Нацрт Програма економских реформи 2022-2024 који ће бити предмет јавне расправе закључно са 23. децембром 2021. године.

У циљу обезбјеђивања што ширег консултативног процеса приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације, као и консултације са представницима привредних удружења, синдиката, представницима амбасада, Делегације ЕУ у Црној Гори, Свјетске банке, локалних самоуправа, академских заједница, невладиних организација и свих осталих заинтересованих стејкхолдера на састанку који је одржан 13. септембра, на почетку припреме Програма. 

Сходно наведеном, позивамо заинтересовану јавност да својим предлозима, сугестијама и коментарима допринесу побољшању квалитета документа и дају допринос унапријеђењу дијалога јавног сектора са свим заинтересованим странама.

Све сугестије и коментари могу се упутити Министарству финансија и социјалног старања на е-маил адресе: јасна.ходзиц@миф.гов.ме и ивана.радојициц@миф.гов.ме.

У оквиру процеса јавне расправе одржаће се Округли сто, и то у петак 17. децембра, у 09:00 часова у хотелу Рамада, Булевар Саве Ковачевића 74, Подгорица.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?