Пажња: Садржај ове странице је дио архивског садржаја и односи се на претходне сазиве Владе Црне Горе. Могуће је да су информације застарјеле или нерелевантне.
Архива

Јавна расправа о Нацрту програма реформе управљања јавним финансијама за период 2022-2026. године

У складу са одредбом члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, бр. 41/18), Министарство финансија и социјалног старања даје на јавну расправу

НАЦРТ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ. 

и упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, струковним удружењима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим другим заинтересованим лицима, организацијама и заједницама, да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрт програма реформе управљања јавним финансијама за период 2022-2026. године.

У складу са чланом 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, бр. 41/18),  Јавна расправа ће трајати 20 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства финансија и социјалног старања хттпс://www.гов.ме/миф и порталу е-управе хттпс://www.еуправа.ме/

Заинтересовани субјекти своје примједбе, предлоге и сугестије на Нацрт програма реформе управљања јавним финансијама за период 2022-2026. године могу доставити у писаном облику Министарство финансија и социјалног старања на адресу: Станка Драгојевића 2, 81000 Подгорица, (са назнаком „НАЦРТ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ“) - путем поште, директно на архиву Министарства (сваког радног дана од 07:00х до 11:00х и од 12:00х до 14:30х) и на е-маил адресу: лука.дјурицковиц@миф.гов.ме ;

У складу са чланом 18 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, бр. 41/18), након завршене јавне расправе Министарство финансија и социјалног старања ће размотрити све пристигле примједбе, предлоге и сугестије и након тога сачинити и објавити Извјештај о спроведеној јавној расправи на интернет страници министарства и порталу е-управе, у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе.

У складу са чланом 19 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, бр. 41/18),  достављање примједби, предлога и сугестија врши се на обрасцу 4, који можете преузети у наставку.

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?