Јединствена обрачунска вриједност јер нијесу усвојене измјене закона за уједначавање зарада у јавном сектору

Представници Министарства финансија и социјалног старања (МФСС), након обављених преговора са репрезентативним синдикатима, у складу са законском обавезом, предложило је Влади одлуку о обрачунској вриједности коефицијента за запослене у јавном сектору за 2022. годину.

Са представницима Уније слободних синдиката и Савеза синдиката Црне Горе данас је разговарано након што предлог Владе о измјенама Закона о зарадама у јавном сектору није добио подршку Скупштине Црне Горе, упркос томе што и синдикати годинама инсистирају на уједначавању зарада у јавном сектору. 

Државни секретар МФСС-а, Бранко Крвавац предочио је да, усљед тога што предложене измјене овог закона нијесу добиле подршку у Скупштини, а којим је предвиђана могућност утврђивања обрачунске вриједности коефицијента у зависности од коефицијента звања, неопходно је Влади предложити јединствену обрачунску вриједност коефицијента од 90€ у бруто износу у складу са одредбама постојећег закона.

Крвавац је указао да је предлог МФСС-а и Владе био у скаду са програмом „Европа сад!“ у циљу уједначавања зарада запослених у јавном сектору. Конкретно, да је Скупштина подржала предложене измјене - највеће плате у држави не би расле око 200 еура, него око 70 еура.

Представници синдиката су исказали став да, усљед циља за који се залажу а који се односи на потребу уједначавања зарада у јавном сектору између запослених из категорије Д и запослених из категорије А, Б и Ц не подржавају предложену обрачунску вриједност коефицијента, која је једина могућа након неизгласавања измјена закона у Скупштини.

МФСС и репрезентативни синдикати су се сагласили да је у наредном периоду неопходно интензивно радити на стварању услова за уједначавање зарада запослених у јавном сектору, кроз измјене закона о зарадама запослених у јавном сектору, чему ће се приступити већ у првом кварталу 2022. године.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?