Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Jedinstvena obračunska vrijednost jer nijesu usvojene izmjene zakona za ujednačavanje zarada u javnom sektoru

Objavljeno: 30.12.2021. 14:51 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS), nakon obavljenih pregovora sa reprezentativnim sindikatima, u skladu sa zakonskom obavezom, predložilo je Vladi odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za 2022. godinu.

Sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata Crne Gore danas je razgovarano nakon što predlog Vlade o izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru nije dobio podršku Skupštine Crne Gore, uprkos tome što i sindikati godinama insistiraju na ujednačavanju zarada u javnom sektoru. 

Državni sekretar MFSS-a, Branko Krvavac predočio je da, usljed toga što predložene izmjene ovog zakona nijesu dobile podršku u Skupštini, a kojim je predviđana mogućnost utvrđivanja obračunske vrijednosti koeficijenta u zavisnosti od koeficijenta zvanja, neophodno je Vladi predložiti jedinstvenu obračunsku vrijednost koeficijenta od 90€ u bruto iznosu u skladu sa odredbama postojećeg zakona.

Krvavac je ukazao da je predlog MFSS-a i Vlade bio u skadu sa programom „Evropa sad!“ u cilju ujednačavanja zarada zaposlenih u javnom sektoru. Konkretno, da je Skupština podržala predložene izmjene - najveće plate u državi ne bi rasle oko 200 eura, nego oko 70 eura.

Predstavnici sindikata su iskazali stav da, usljed cilja za koji se zalažu a koji se odnosi na potrebu ujednačavanja zarada u javnom sektoru između zaposlenih iz kategorije D i zaposlenih iz kategorije A, B i C ne podržavaju predloženu obračunsku vrijednost koeficijenta, koja je jedina moguća nakon neizglasavanja izmjena zakona u Skupštini.

MFSS i reprezentativni sindikati su se saglasili da je u narednom periodu neophodno intenzivno raditi na stvaranju uslova za ujednačavanje zarada zaposlenih u javnom sektoru, kroz izmjene zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, čemu će se pristupiti već u prvom kvartalu 2022. godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?