Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2021/2022. годину

Овај чланак садржи листу докумената

Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе оглашено је укупно 8491 уписних мјеста. (Основну школу завршава око 7000 ученика.)

У гимназијама је 2324 уписних мјеста, на образовним програмима у четворогодишњем трајању број уписних мјеста је 4284, на програмима у трогодишњем трајању 2324 мјеста и на програмима из области музичке и ликовне умјетности је 119 мјеста.

За ученике који се образују на албанском језику број мјеста у конкурсу је 358 и то у Улцињу 196, у Тузима 112 и Плаву 28.

Основно о Конкурсу

На Конкурс за упис у И разред средње школе пријављују се кандидати који су завршили основну школу и који у вријеме подношења пријаве нијесу старији од 17 година.

Пријава на Конкурс подноси се 28, 29. и 30. јуна 2021. године (од 0 до 24 часа) и 1. јула 2021. године (до 15 часова).

Пријава на Конкурс подноси се електронски на адресу www.уписи.еду.ме. Ученик који први пут користи апликацију за упис потребно је да се претходно региструје.

У току трајања рока за подношење пријава за упис у школу, комисија је дужна да сваког дана у 16 часова објави ажурирану ранг листу кандидата, пријављених до 15 часова тога дана, а ради њиховог информисања о мјесту на ранг листи. Ранг листа се објављује на огласној табли школе и садржи за сваког кандидата: име, име родитеља, односно старатеља, презиме, остварени број бодова појединачно по критеријумима који се вреднују за упис и остварени укупан број бодова.

Ранг листа кандидата за упис у школу објављује се на огласној табли школе најкасније до 5. јула 2021. године. Након објављивања ранг листе ученици подносе школи оригинална свједочанства посљедња три разреда основне школе и дипломе о резултатима са државних и међународних такмичења, односно додијељеном признању у роковима које одреди школа.

           

Ученици који се уписују у И разред средњих школа ослобођени су од плаћања административне таксе, у складу са чланом 18 Закона о административним таксама („Службени лист РЦГ“, бр. 18/19).

Прописи који се односе на упис ученика у први разред стручних школа и гимназија су исти као и претходних година.

Упис ученика у И разред гимназије врши се на основу Правилника о начину, поступку и вредновању критеријума за упис ученика у гимназију Рјешења о утврђивању минималног броја бодова потребних за упис у гимназију и четворогодишњу стручну школу за школску 2021/2022. годину.

Упис у гимназију се врши на основу сљедећих критеријума: општег успјеха у посљедњем циклусу основне школе; успјеха на екстерној провјери знања на крају основног образовања; успјеха из Црногорског - српског, босанског и хрватског језика и књижевности односно матерњег језика, Математике и наставних предмета значајних за стицање образовања у посљедњем циклусу основне школе као и резултата са државних и међународних такмичења, односно додијељеног признања.

За упис у специјалистичка одјељења гимназије прописани су додатни услови.

У одјељења специјалистичке гимназије - математичке, потребно је да кандидат на екстерној провјери знања из Математике оствари оцјену одличан.

У специјалистичко одјељење филолошке гимназије може се уписати ученик који је  на на екстерној провјери знања из Црногорског - српског, босанског, хрватског језика и књижевности односно матерњег језика и књижевности оствари оцјену одличан и из страног језика, као наставног предмета који је изабрао, оствари оцјену одличан. 

За упис у гимназију у којој се настава изводи на страном језику кандидат у посљедњем циклусу основне школе треба да има оцјену одличан из страног језика на којем се изводи настава.

Као посебан услов за упис у одјељење специјалистичке гимназије - спортске, потребно је да је кандидат оствојио медаљу на националном спортском такмичењу; наступао за националну репрезентацију, у одређеном спорту који је на програму Олимпијских и Параолимпијских игара;члан клуба који се такмичи у националном шампионату у спорту који је на програму Олимпијских и Параолимпијских игара;освојио медаљу на националном школском такмичењу или да је члан школског друштва који се такмичи на националном школском такмичењу.

Припадник ромске и египћанске популације остварује додатних шест (6) бодова по принципу афирмативне акције.  

Упис ученика у И разред стручних школа одређује се на основу Правилника о вредновању критеријума за упис ученика у стручну и Рјешења о утврђивању минималног броја бодова потребних за упис у гимназију и четворогодишњу стручну школу за школску 2021/2022. годину.

Упис ученика у први разред трогодишње, односно четворогодишње стручне школе врши се на основу сљедећих критеријума:општег успјеха у посљедњем циклусу основне школе; успјеха на екстерној провјери знања на крају основног образовања; успјеха из два наставна предмета у посљедњем циклусу основне школе који су значајни за стицање образовања и резултата са државних и међународних такмичења, односно додјеле признања.

Припадник ромске и египћанске популације, остварује додатних шест (6) бодова по принципу афирмативне акције.

 

За ученике школа из области умјетности предвиђена је провјера посебне надарености односно способности.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У И РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?