НАКНАДНИ КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЦРНОЈ ГОРИ

Објављено: 05.08.2022. 12:28 Аутор: Министарство просвјете

Министарство просвјете објављује Накнадни конкурс за упис ученика у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину. Текст накнадног конкурса можете преузети у наставку.

Као и у јунском року, пријава на Конкурс подноси се електронски на адресу www.upisi.edu.me. Ученик који први пут користи апликацију за упис потребно је да се претходно региструје. Пријављивање ученика је 17, 18. и 19. августа. Ученици ће моћи да се за упис пријаве и у школи, уколико из неког разлога имају проблем при електронској пријави.

За ученике који се нису уписали у првом уписном року као и за оне који су полагали поправне испите из предмета деветог разреда, мјеста има довољно у свим општинама.

Укупан број уписних мјеста за ученике средњих школа за школску 2022/2023. годину у августовском уписном року је 2925.

На програмима у трогодишњем трајању број уписних мјеста је 948.

На програмима у четворогодишњем трајању је 1329 уписних  мјеста док је број мјеста за програм гимназије 641.

За ученике који желе да се образују по програмима из области музичке умјетности број мјеста је 91.

Слободних мјеста у августовском уписном року за ученике који желе да се образују по програму опште гимназије има мјеста у свим школама осим у Гимназији „Слободан Шкеровић“ и у Подгорици и Гимназији „Петар I Петровић Његош“ у Даниловграду.

У у Гимназији „Слободан Шкеровић“ и у Подгорици и у Гимназији „Стојан Церовић“ у Никшићу мјеста има за ученике који желе да се образују по програму математичке гимназије.

За ученике-спортисте слободних мјеста има у Средњој мјешовитој школи у Голубовцима и у Гимназији „Стојан Церовић“ у Никшићу.

Мјеста у стручним школама такође има довољно.

У Школи у Голубовцима има мјеста на програмима економије, угоститељства, пољопривреде, личних услига.

У Подгорици ученици имају могућност уписа на програме из области грађевине (нискоградња, високоградња и хидроградња), пољипривреде, прераде хране, аутомехатроније, електронике, енергетике, термотехнике, саобраћаја, графичарства, заштите животне средине, угоститељства и другим.

У Никшићу ученици имају могућност избора програма из области угоститељства, прераде хране, машинства, аутомехатронике, електротехнике.  

У Бару мјеста има на програмима из области туризма, угоститељства, економије, пољопривреде и других области.

У Беранама мјеста има на програмима економије, туризма, угоститељства, шумарства, машинства, електротехнике

Ученици који се одлуче да се образују по програмима у трогодишњем трајању имају могућност укључивања у дуални облик образовања. За ове ученике Министарство просвјете обезбјеђује накнаде за ученике првог и другог разреда. Накнаду у трећем разреду обезбјеђује послодавац. Накнада ученицима првог разреда је 10%, другог разреда 15% и трећег разреда 20% просјечне нето зараде. У првом разреду ученици су један дан код послодавца, у другом два и у трећем три дана код послодавца.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?