Продужен рок за подношење пријава на јавни позив за кандидовање производа за продају у Павиљону Црне Горе на Свјетској изложби Еxпо 2020 Дубаи

Објављено: 11.07.2021. 06:55 Аутор: Министарство економског развоја

Обавјештавамо јавност да се рок за подношење пријава на Јавни позив за кандидовање производа за продају у Павиљону Црне Горе на Свјетској изложби Еxпо 2020 Дубаи продужава за 7 дана. Сходно томе, пријаве је могуће слати до 18. јула 2021. године.

Подсјећамо, Министарство економског развоја је 29. јуна расписало Јавни позив за кандидовање производа за продају у Павиљону Црне Горе на Свјетској изложби Еxпо 2020 Дубаи 

Свјетска изложба или Еxпо представља најзначајнију међународну изложбу која се од 1851. године сваке пете године организује у изабраној земљи, односно граду домац́ину. Земље уц̌еснице, на иновативан и креативан начин, представљају идеје, искуства и најбоље праксе на тему предметног Еxпо-а. Наредна Свјетска излоз̌ба ц́е се одрз̌ати у Дубаију у периоду од 1. октобра 2021. до 31. марта 2022. године под кровном темом „Повезивање умова, стварање будуц́ности“ која обухвата три подтеме: Могуц́ност, Мобилност и Одрз̌ивост. Током шест мјесеци трајања изложбе организатори очекују 25 милиона посјета.

Павиљон Црне Горе налази се на углу двије променаде у тематском дистрикту „Одрживост“ и биће отворен за посјетиоце 12 сати свакога дана. Павиљон Црне Горе има галеријски простор величине 200 м2 у којем ц́е бити постављена излоз̌ба под назиовом „Благословени природом“. Изложба садржи елементе архитектуре и дизајна који израз̌авају и валоризују вриједности и специфиц̌ности поднебља Црне Горе. У оквиру изложбеног простора налазиће се комерцијални простор у којем ће посјетиоци моћи да купе репрезентативне производе из Црне Горе.

 Ко може да се пријави?

Црна Гора је препозната по природним љепотама, културној баштини и гастрономији. Циљ је да на иновативан начин прикажемо нашу земљу као креативну, отворену, земљу идеја спремну за сарадњу, стога је овај позив упућен свим предузетницима, ствараоцима, старт-уповима, организацијама и другим привредним субјектима који кроз креативни израз из области дизајна сувенира, текстила, умјетничких радова малог формата, прехрамбрених и козметичких производа валоризују потенцијале, љепоте и специфичности Црне Горе. Лица која су непосредно ангажована у организовању Јавног позива, као и/или лица која су у најужем сродству и која непосредно са Организационим одбором за учешће Црне Горе на Свјетској изложби ''Еxпо 2020 Дубаи'' немају право учешћа на јавном позиву.

Заинтересовани кандидати су дужни да у оквиру пријаве доставе: презентацију прозивода која обавезно садржи неколико фотографија производа, опис производа, декларацију, могућности производње, као и цијене производа за различите количине.

Напомена: Сви прозиводи морају бити усклађени са регулативама које су дефинисане у Еxпо водичу за комерцијалне активности. Ради благовременог транспорта у Уједињене Арапске Емирате, све количине одабраних производа неопходно је обезбиједити у што краћем року.

Начин пријаве

Документацију је потребно доставити електронским путем на емаил адресу: еxпо2020дубаи@мек.гов.ме

Критеријуми за селекцију производа су:

  • повезаност са главном темом Свјетске изложбе, подтемама и темом изложбе павиљона Црне Горе „Благословени природом“;
  • културолошки значај, оригиналност и репрезентативност;
  • еколошки принципи;
  • етички начин производње и набавке.

Коначну листу производа који ће се продавати у комерцијалном дијелу павиљона Црне Горе одређују Организатор Еxпо-а и надлежни органи Дубаија.

Са кандидатима чији производи буду селектовани за продају у Павиљону Црне Горе на Свјетској изложби Еxпо 2020 Дубаи, Министарство економског развоја ће закључити посебан уговор о даљој сарадњи током трајања изложбе.

Рок за пријаву је 18. јул 2021. године.

 Рјешавање спорова

Сви спорови који би могли настати из овог Конкурса рјешаваће се путем споразума, мимо суда. У случају да не буде могуће ријешити спор мирним путем, спорови ће се рјешавати у редовном судском поступку, код надлежног Суда у Подгорици.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?