проф. др Здравко Кривокапић

Предсједник Владе Црне Горе

Садржај:
ОбразовањеКаријераПубликације

Проф. др Здравко Кривокапић рођен је 2. септембра 1958. године, у Никшићу. Ожењен је Јасминком Кривокапић и отац је петоро дјеце.

Образовање

Дипломирао је 1981. године на Машинском факултету Универзитета Црне Горе, смјер Производно машинство, као први дипломац генерације.

За школску 1980/81. годину, као најбољи студент Машинског факултета, добитник је студентске награде „19. децембар“.

На постдипломске студије уписао се 1983. године на смјер Производно машинство Машинског факултета у Београду. Магистарски рад под називом „Планирање и управљање залихама резервних дијелова“ јавно је одбранио 1989. године.

Докторирао је 1993. године на Машинском факултету у Подгорици. Тема дисертације је „Прилог аутоматског пројектовања технолошког поступка обраде резањем посредством експерт-система“. У периоду израде дисератције боравио је као гост истраживач на Institut fuer Recneranwendung in Planung und Konstruktion Universitaet Fridricana (TH) Karlsruhe, као Стипендиста DAAD фондације код проф. др. инж. Х. Грабовског (Grabowski).

Каријера

 • Редовни је професор Машинског факултета у Подгорици.
 • Приправнички стаж одрађује у Жељезари „Борис Кидрич“ у Никшићу током 1982. године.
 • За асистента приправника на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Подгорици изабран је 1983. године.
 • У звање доцента Универзитета Црне Горе на Машинском факултету изабран је 1994. године.
 • За ванредног професора Универзитета Црне Горе у Подгорици изабран је 1999. године. Редовни професор на Универзитету Црне Горе у Подгорици постао је 2004. године, када је изабран на предметима Информатика и Систем менаџмента квалитетом.
 • Предсједник је организационог и члан програмског одбора савјетовања SQM и међународне конференције ICQME. Едитор је интернационалног часописа International Journal for Quality Reserch, индексираног у SCOPUS бази, који излази од 2007. године. Члан је програмског одбора четири часописа и 13 међународних конференција.
 • Од 1996. године је руководилац Центра за квалитет, који је уједно и прва сертификована организациона цјелина у оквиру Универзитета Црне Горе (ISO 9001).
 • Од 26.06.2003. до 21.05.2006. године био је члан колегијалног органа Акредитационог тијела Србије и Црне Горе.
 • Од августа 2007. до 2016. године био је предсједник Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе.
 • У периоду од 2015. до 2017. био је руководилац Центра за докторске студије на Универзитету Црне Горе.
 • На сједници Скупштине Црне Горе, 4. децембра 2020. године изабран је за предсједника Владе Црне Горе.

Публикације

У оквиру научно-истраживачке дјелатности објавио је више од 250 радова у међународним часописима, домаћим часописима, међународним конференцијама и домаћим конференцијама.

Аутор је 16 књига и 13 скрипти. Реализовао је 14 научно-истраживачких пројеката и 22 стручна пројекта.

Као руководилац је реализовао 8 научно-истраживачких пројеката и 17 стручних пројеката.

Kонтакт

проф. др Здравко Кривокапић

предсједник Владе Црне Горе
Адреса:
Карађорђева бб
Телефон:
+382 20 242 530
Факс:
+382 20 242 329