Саопштење о кадровским питањима са 3. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 3. сједници којом је предсједавао премијер мр Милојко Спајић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је донијела:

  1. Рјешење о престанку вршења дужности в. д. директора Завода за социјалну и дјечју заштиту Милоша Ристића,
  2. Рјешење о одређивању Ане Кулић Ратковић за вршитељку дужности директора Завода за социјалну и дјечју заштиту,
  3. Рјешење о именовању Павла Трипковића за државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства,
  4. Рјешење о именовању Вучића Ћетковића за савјетника предсједника Владе Црне Горе за културу и младе,
  5. Рјешење о именовању Велише Јовановића за савјетника предсједника Владе Црне Горе за медије,
  6. Рјешење о именовању Драгана Бојовића за државног секретара у Министарству просвјете, науке и иновација,
  7. Рјешење о именовању мр Зорана Ђукића за државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства,
  8. Рјешење о именовању проф. др Милана М. Поповића за савјетника потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију,
  9. Рјешење о именовању Хермина Шаботића за савјетника потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију, и
  10. Рјешење о именовању Хане Медојевић за савјетницу потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију.

3. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Пресјек Извјештаја Европске комисије о Црној Гори за 2023. годину Материјал Закључци
3.Информација о реализацији планираних обавеза у 2023. години из Програма приступања Црне Горе Европској унији 2023-2024. године Материјал Закључци
4.Предлог закона о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2022. годину Материјал Закључци
5.Предлог одлуке о Енергетском билансу Црне Горе за 2024. годину Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2023. годину Материјал Закључци
7.Информација о припремним активностима Црне Горе за позив „Европски хабови за дигиталне иновације“ у оквиру ЕУ програма „Дигитална Европа“ Материјал Закључци
8.Информација о реализацији Уговора о концесији за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране у циљу производње електричне енергије са Предлогом анекса број 1 Уговора о концесији за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране у циљу производње електричне енергије Материјал Закључци
9.Информација о потреби остваривања одрживог система правосудне инфраструктуре у Црној Гори с предлогом за стављање ван снаге закључка Владе Црне Горе бр. 07-8337/2 од 12. јануара 2023. године, 07-100/23-4269/2 од 28. септембра 2023. године и 07-011/23-4595/2 од 19. октобра 2023. године Материјал Закључци
10.ИНТЕРНО
11.Кадровска питања Закључци
11.1Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Завода за социјалну и дјечју заштиту Материјал
11.2Предлог за одређивање вршитељке дужности директора Завода за социјалну и дјечју заштиту Материјал
11.3Предлог за именовање државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства Материјал
11.4Предлог за именовање савјетника предсједника Владе за културу и младе Материјал
11.5Предлог за именовање савјетника предсједника Владе за медије Материјал
11.6Предлог за именовање државног секретара у Министарству просвјете, науке и иновација Материјал
11.7Предлог за именовање државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства Материјал
11.8Предлог за именовање савјетника потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију Материјал
11.9Предлог за именовање савјетника потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију Материјал
11.10Предлог за именовање савјетнице потпредсједника Владе за политички систем, правосуђе и антикорупцију Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
12.Предлог одлуке о објављивању Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Словеније о измјени и допуни Споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Републике Словеније о војнотехничкој сарадњи Материјал Закључци
13.Предлог одлуке о објављивању Меморандума о разумијевању о сарадњи у туризму између Министарства економског развоја и туризма Црне Горе и Министарства туризма Краљевине Саудијске Арабије Материјал Закључци
14.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Савјета за реформу јавне управе Материјал Закључци
15.Информација о примјени Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа Материјал Закључци
16.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству здравља на дан 31. октобар 2023. године са предлогом мјера Материјал Закључци
17.Информација о затеченом стању у Министарству економског развоја на дан 31. октобар 2023. године, са оцјеном стања и предлогом мјера Материјал Закључци
18.Извјештај о раду Министарства правде за период 01.01.-31.10.2023. године са Предлогом приоритета из надлежности Министарства правде за Програм рада Владе за 2024. годину Материјал Закључци
19.Информација о пресјеку затеченог стања Министарства спорта и младих на дан 31. октобар 2023. године са Предлогом приоритета за припрему Програма рада Владе за 2024. годину Материјал Закључци
20.Информација о пресјеку затеченог стања на дан 31. октобар 2023. године и приоритетних обавеза из надлежности Министарства јавне управе Материјал Закључци
21.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству европских послова на дан 31.10.2023. године Материјал Закључци
22.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству културе и медија на дан 31. октобар 2023. године са оцјеном стања и предлогом мјера и Предлог приоритета за припрему Програма рада Владе за 2024. годину Материјал Закључци
23.Информација-пресјек затеченог стања у Министарству одбране на дан 31.10.2023. године, са оцјеном стања и предлогом мјера и Предлог приоритета за припрему Програма рада Владе за 2024. годину из надлежности Министарства одбране Материјал Закључци
24.Информација о реализацији дијела Закључака Владе Црне Горе, број: 07-040/23-4876/2 од 31. октобра 2023. године, са оцјеном стања и предлогом мјера Материјал Закључци
25.Информација о затеченом стању у ресору Министарства просвјете и Министарства науке и технолошког развоја, на дан 31. октобар 2023. године и преглед приоритета за наредни период Материјал Закључци
26.Информација о пресјеку затеченог стања у Министарству вањских послова, на дан 31. октобар 2023, са предлогом мјера Материјал Закључци
27.Предлог платформе за учешће министра вањских послова др Филипа Ивановића на састанку министара вањских послова земаља чланица Централноевропске иницијативе (CEI), Кишињев, Република Молдавија, 22. новембар 2023. године Материјал Закључци
28.Предлог платформе за учешће министра вањских послова др Филипа Ивановића на VIII Регионалном форуму Уније за Медитеран (УзМ), Барселона, Краљевина Шпанија, 27. новембар 2023. године Материјал Закључци
29.Предлог платформе за учешће министра одбране Драгана Краповића на министарском састанку иницијативе Процес сарадње министара одбране земаља Југоисточне Европе (SEDM), који ће се одржати од 21. до 23. новембра 2023. године, у Анкари, Република Турска Материјал Закључци
30.Предлог платформе за учешће министра просторног планирања, урбанизма и државне имовине Јанка Одовића на свечаном затварању црногорског павиљона на XVIII Бијеналу архитектуре у Венецији, 25. новембра 2023. године, Венеција, Италија Материјал Закључци
31.Предлог платформе о учешћу црногорске делегације коју чине потпредсједник Владе и министар економског развоја Ник Гјелосхај, министарка европских послова Маида Горчевић и министар финансија Новица Вуковић, на Састанку министара Западног Балкана, који ће се одржати 17. новембра 2023. године, Скопље, Република Сјеверна Македонија Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
32.Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Вишег суда за прекршаје Црне Горе Материјал Закључци
33.Питања и предлози
33.1Информација о преусмјеравању средстава за потребе обезбјеђивања недостајућих средстава за исплату права из области социјалне заштите за мјесец октобар Материјал Закључци
33.2Предлог амандмана на Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину Материјал Закључци
33.3Предлог одлуке о измјенама Одлуке о висини и распореду средстава пописним комисијама за финансирање пописа становништва, домаћинстава и станова у 2023. години Материјал Закључци
33.4Предлог платформе о учешћу црногорске делегације на XVI састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику, 16. новембар 2023. године, Подгорица Материјал Закључци
33.5Информација о предлогу Ноте о приступању Републике Молдавије Споразуму о успостављању Координационог одбора (CC – Cordination Committee) у оквиру Процеса сарадње министара одбране земаља Југоисточне Европе (SEDM - Southeastern Europe Defence Ministerial) с Предлогом ноте Материјал Закључци
33.6Предлог уредбе о допуни Уредбе о организацији и начину рада државне управе Материјал Закључци
33.7Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за људске ресурсе Материјал Закључци
33.8Предлог платформе за посјету министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимира Јоковића Републици Србији, поводом учешћа на Другом међународном сајму вина „Визија вина Отвореног Балкана“, Београд, Република Србија, 16-19. новембар 2023. године Материјал Закључци
IV НА УВИД:
34.Извјештај о учешћу министра вањских послова др Филипа Ивановића на министарској конференцији „Већа, јача Унија – учинити ЕУ спремном за проширење и земље кандидате спремним за приступање“, Берлин, 2. новембар 2023. године Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?