Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 3. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 16.11.2023. 12:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 3. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je donijela:

  1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Miloša Ristića,
  2. Rješenje o određivanju Ane Kulić Ratković za vršiteljku dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu,
  3. Rješenje o imenovanju Pavla Tripkovića za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
  4. Rješenje o imenovanju Vučića Ćetkovića za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za kulturu i mlade,
  5. Rješenje o imenovanju Veliše Jovanovića za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za medije,
  6. Rješenje o imenovanju Dragana Bojovića za državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija,
  7. Rješenje o imenovanju mr Zorana Đukića za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
  8. Rješenje o imenovanju prof. dr Milana M. Popovića za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju,
  9. Rješenje o imenovanju Hermina Šabotića za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, i
  10. Rješenje o imenovanju Hane Medojević za savjetnicu potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.

3. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Presjek Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu Materijal Zaključci
3.Informacija o realizaciji planiranih obaveza u 2023. godini iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu Materijal Zaključci
7.Informacija o pripremnim aktivnostima Crne Gore za poziv „Evropski habovi za digitalne inovacije“ u okviru EU programa „Digitalna Evropa“ Materijal Zaključci
8.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije sa Predlogom aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije Materijal Zaključci
9.Informacija o potrebi ostvarivanja održivog sistema pravosudne infrastrukture u Crnoj Gori s predlogom za stavljanje van snage zaključka Vlade Crne Gore br. 07-8337/2 od 12. januara 2023. godine, 07-100/23-4269/2 od 28. septembra 2023. godine i 07-011/23-4595/2 od 19. oktobra 2023. godine Materijal Zaključci
10.INTERNO
11.Kadrovska pitanja Zaključci
11.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal
11.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal
11.3Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
11.4Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade za kulturu i mlade Materijal
11.5Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade za medije Materijal
11.6Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Materijal
11.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
11.8Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Materijal
11.9Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Materijal
11.10Predlog za imenovanje savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o izmjeni i dopuni Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o vojnotehničkoj saradnji Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju o saradnji u turizmu između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva turizma Kraljevine Saudijske Arabije Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave Materijal Zaključci
15.Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal Zaključci
16.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu zdravlja na dan 31. oktobar 2023. godine sa predlogom mjera Materijal Zaključci
17.Informacija o zatečenom stanju u Ministarstvu ekonomskog razvoja na dan 31. oktobar 2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera Materijal Zaključci
18.Izvještaj o radu Ministarstva pravde za period 01.01.-31.10.2023. godine sa Predlogom prioriteta iz nadležnosti Ministarstva pravde za Program rada Vlade za 2024. godinu Materijal Zaključci
19.Informacija o presjeku zatečenog stanja Ministarstva sporta i mladih na dan 31. oktobar 2023. godine sa Predlogom prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu Materijal Zaključci
20.Informacija o presjeku zatečenog stanja na dan 31. oktobar 2023. godine i prioritetnih obaveza iz nadležnosti Ministarstva javne uprave Materijal Zaključci
21.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu evropskih poslova na dan 31.10.2023. godine Materijal Zaključci
22.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu kulture i medija na dan 31. oktobar 2023. godine sa ocjenom stanja i predlogom mjera i Predlog prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu Materijal Zaključci
23.Informacija-presjek zatečenog stanja u Ministarstvu odbrane na dan 31.10.2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera i Predlog prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu iz nadležnosti Ministarstva odbrane Materijal Zaključci
24.Informacija o realizaciji dijela Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-040/23-4876/2 od 31. oktobra 2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera Materijal Zaključci
25.Informacija o zatečenom stanju u resoru Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, na dan 31. oktobar 2023. godine i pregled prioriteta za naredni period Materijal Zaključci
26.Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu vanjskih poslova, na dan 31. oktobar 2023, sa predlogom mjera Materijal Zaključci
27.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative (CEI), Kišinjev, Republika Moldavija, 22. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
28.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na VIII Regionalnom forumu Unije za Mediteran (UzM), Barselona, Kraljevina Španija, 27. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
29.Predlog platforme za učešće ministra odbrane Dragana Krapovića na ministarskom sastanku inicijative Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM), koji će se održati od 21. do 23. novembra 2023. godine, u Ankari, Republika Turska Materijal Zaključci
30.Predlog platforme za učešće ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janka Odovića na svečanom zatvaranju crnogorskog paviljona na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji, 25. novembra 2023. godine, Venecija, Italija Materijal Zaključci
31.Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije koju čine potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Gjeloshaj, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i ministar finansija Novica Vuković, na Sastanku ministara Zapadnog Balkana, koji će se održati 17. novembra 2023. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
32.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore Materijal Zaključci
33.Pitanja i predlozi
33.1Informacija o preusmjeravanju sredstava za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite za mjesec oktobar Materijal Zaključci
33.2Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
33.3Predlog odluke o izmjenama Odluke o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini Materijal Zaključci
33.4Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na XVI sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, 16. novembar 2023. godine, Podgorica Materijal Zaključci
33.5Informacija o predlogu Note o pristupanju Republike Moldavije Sporazumu o uspostavljanju Koordinacionog odbora (CC – Cordination Committee) u okviru Procesa saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM - Southeastern Europe Defence Ministerial) s Predlogom note Materijal Zaključci
33.6Predlog uredbe o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
33.7Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse Materijal Zaključci
33.8Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Republici Srbiji, povodom učešća na Drugom međunarodnom sajmu vina „Vizija vina Otvorenog Balkana“, Beograd, Republika Srbija, 16-19. novembar 2023. godine Materijal Zaključci
IV NA UVID:
34.Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na ministarskoj konferenciji „Veća, jača Unija – učiniti EU spremnom za proširenje i zemlje kandidate spremnim za pristupanje“, Berlin, 2. novembar 2023. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?