Саопштење са 2. сједнице 44. Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је на данас одржаној 2. сједници којом је предсједавао предсједник мр Милојко Спајић, утврдила Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину. Планиране измјене доносе се због техничког усаглашавања са новом Уредбом о организацији и начину рада државне управе, планирања средстава у циљу реализације пакета подршке ЕУ за превазилажење енергетске кризе и обезбијеђивања недостајућих средстава за финансирање појединих буџетских обавеза до краја текуће године, као и због повећања примитака.

Изворни приходи буџета износе 2.422,8 милиона еура и већи су за 275,3 милиона у односу на планиране Законом о буџету.  Наплата прихода буџета у досадашњем периоду године значајно је већа у односу на исти период претходне године. Значајан дио повећања буџетских прихода односи се на једнократне приливе који нијесу везани за нове мјере фискалне политике или значајније структурне реформе којима се унапређује структура привреде и ствара нова вриједност. Процјењује се да ће учешће једнократних прихода износити преко 180 милиона еура, од чега се најзначајнији односе на:

 • наплаћене приходе по основу хеџинг аранжмана закљученог у 2021. години, ради заштите од валутног ризика кредита закљученог у доларима за потребе изградње ауто-пута „Бар-Бољаре“, у износу од 60 милиона еура;
 • акумулираних прихода из претходног периода по основу имплементације програма „Економског држављанства“, који су планирани у 2023. години у износу од 75 милиона еура;
 • планиране наплате дивиденди по основу остварене добити привредних друштава у већинском власништву државе у износу од 40 милиона еура;
 • остварене наплате ЕУ донација у износу од 27 милиона еура.

Поред наведеног, већа наплата прихода у односу на претходну годину, у односу на досадашњи период године забиљежена је код:

 • пореза и доприноса на зараде тачније код доприноса пензијско-инвалидског осигурања, усљед смањења сиве економије на тржишту рада (превасходно као мјере смањења укупног пореског оптерећења на зараде у склопу пакета реформи Европа сад 1) и повећања зарада запослених у јавном сектору;
 • пореза на добит правних лица, усљед примјене прогресивне стопе опорезивања (Европа сад 1) и великог раста економске активности остварене у 2022. години;
 • Пореза на додату вриједност усљед раста економске активности подстакнуте превасходно растом личне потрошње и инфлацијом. На повећање овог облика пореза утицала је добра туристичка сезона као и значајан број страних држављана са тренутним пребивалиштем у Црној Гори. 

Укупни расходи буџета планирани су у износу од 2.639,1 милиона еура што је за 125,3 милиона еура више у односу на првобитно планиране. Повећање расхода буџета предлаже се усљед недостајућих средстава превасходно у области социјалне и дјечије заштите, пензионог осигурања и обезбјеђивања недостајућих средстава за финансирање здравственог система, и то:

 • за испату права из области социјалне и дјечје заштите у износу од 23,1 милиона;
 • права из области пензијског и инвалидског осигурања 32,0 милиона;
 • недостајућих средстава у оквиру Фонда здравства 19,0 милиона;
 • исплате субвенција послодавцима који запошљавају лица са инвалидитетом у износу од 11,5 милиона;
 • недостајућих средстава за зараде у износу од 7,4 милиона.

Поред осталог, планиран је дефицит буџета у износу од 216,3 милиона еура, што је за 125,3 милиона мање од планираног Законом о буџету за 2023. годину.

Утврђен је и Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о задуживању Црне Горе за 2023. годину. Ријеч је о техничким измјенама ради усклађивања са Предлогом закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину. 

Влада се упозала са Информацијом о предлозима закона и других аката које је Скупштини Црне Горе доставила 43. Влада Црне Горе. С обзиром на то да је Правилником о канцеларијском пословању у Скупштини Црне Горе прописано да се завршетком мандатног периода архивирају сви акти који су у скупштинској процедури, предсједник Скупштине је доставио Влади списак предлога закона и других аката које је Влада поднијела Скупштини 27. и 28. сазива, а које Скупштина није разматрала. Тим поводом, Влада је закључила да се предлози наведених аката повлаче из скупштинске процедуре, док су надлежна министарства задужена да, уколико остају при појединим предлозима које је утврдила 43. Влада, исте припреме сагласно Пословнику Владе и доставе Влади на разматрање и утврђивање у року од 15 дана.

Усвојена је Информација о припреми Програма економских реформи (ПЕР) за Црну Гору за период 2024 - 2026. година. Програм је средњорочни стратешки документ који Црна Гора припрема у оквиру дијалога о економском управљању са Европском унијом. Документ се састоји из три кључна поглавља и то: макроекономски оквир, фискални оквир и поглавље о структурним реформама. Новина у односу на прошлогодишњи Програм је да је анализа структурних реформи подијељена у три области, умјесто досадашњих 13, и то: конкурентност, одрживост и отпорност, те људски капитал и социјалне политике. Предвиђено је да Програм садржи најавише шест мјера структурних реформи из наведених области, које треба да се одвијају у периоду од највише три године са специфичним циљевима које треба постићи сваке године. У Информацији се, поред осталог, наводи да је укупан број планираних обавеза у 2023. години износио 300, од чега је у овом тренутку реализовано 77, што чини 26 %. У законодавном дијелу планирано је 229 обавеза, од чега је реализовано 39 (17%) и то седам закона и 32 подзаконска акта. 0д 71 планираног стратегијског документа реализовано је 38 (54%).

На данашњој сједници, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.


2. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Информација о предлозима закона и других аката које је Скупштини Црне Горе доставила 43. Влада Црне Горе Материјал Закључци
3.Кадровска питања Закључци
3.1Предлог за престанак дужности државним секретарима у министарствима 43. Владе Црне Горе Материјал
3.2Предлог за именовање замјенице генералног секретара Владе Црне Горе Материјал
3.3Предлог за давање сагласности за постављење главне инспекторке за пољопривреду, вино и рибарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
3.4Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за шумарство, ловство и дрвну индустрију у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
3.5Предлог за именовање државне секретарке у Министарству финансија Материјал
3.6Предлог за именовање државне секретарке у Министарству финансија Материјал
3.7Предлог за именовање савјетнице потпредсједника Владе за рад, образовање, здравство и социјалу Материјал
3.8Предлог за именовање савјетнице потпредсједника Владе за рад, образовање, здравство и социјалу Материјал
3.9Предлог за именовање државног секретара у Министарству правде Материјал
3.10Предлог за именовање државног секретара у Министарству правде Материјал
3.11Предлог за именовање државне секретарке у Министарству просвјете, науке и иновација Материјал
3.12Предлог за именовање државне секретарке у Министарству просвјете, науке и иновација Материјал
3.13Предлог за именовање савјетника за односе с јавношћу потпредсједника Владе за економску политику Материјал
3.14Предлог за именовање државне секретарке у Министарству економског развоја Материјал
3.15Предлог за именовање државне секретарке у Министарству здравља Материјал
3.16Предлог за именовање државне секретарке у Министарству здравља Материјал
3.17Предлог за именовање савјетнице предсједника Владе Црне Горе за вањске послове Материјал
3.18Предлог за именовање савјетнице предсједника Владе Црне Горе – руководитељке Службе за односе с јавношћу Материјал
3.19Предлог за именовање државног секретара у Министарству европских послова Материјал
3.20Предлог за именовање савјетника за дигиталне медије потпредсједника Владе за безбједност, унутрашњу политику, европске и вањске послове Материјал
3.21Предлог за именовање државне секретарке у Министарству унутрашњих послова Материјал
3.22Предлог за именовање државног секретара у Министарству унутрашњих послова Материјал
3.23Предлог за именовање државног секретара у Министарству туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера Материјал
3.24Предлог за именовање државне секретарке у Министарству рада и социјалног старања Материјал
3.25Предлог за именовање државног секретара у Министарству вањских послова Материјал
3.26Предлог за именовање савјетнице потпредсједника Владе за демографију и младе Материјал
3.27Предлог за разрјешење генералног инспектора у Агенцији за националну безбједност Материјал
4.Предлог платформе за учешће министра одбране Драгана Краповића на састанку министара одбране земаља чланица и посматрача Америчко – јадранске повеље (А5), који ће бити одржан 15. и 16. новембра 2023. године, у Скопљу, Република Сјеверна Македонија Материјал Закључци
5.Питања и предлози
5.1Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. Годину Материјал Закључци
5.2Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о задуживању Црне Горе за 2023. Годину Материјал Закључци
5.3Информација о припреми Програма економских реформи за Црну Гору за период 2024 – 2026. година Материјал Закључци
5.4Предлог платформе за учешће министра вањских послова др Филипа Ивановића на састанку министара вањских послова држава чланица ЕУ у оквиру засиједања Савјета за вањске послове, Брисел, 13. новембар 2023. године Материјал Закључци
5.5Информација о реализацији закључака Владе Црне Горе, број: 04-1355/2, од 17. марта 2022. године Материјал Закључци
5.6Предлог платформе за учешће потпредсједника Владе за економску политику Nika Gjeloshaja на XX јубиларном Бечком економском форуму "Бечки дијалог о будућности", који се одржава у Бечу, 13. новембра 2023. године Материјал Закључци
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?