Стратешки оквир сарадње у јулу, убрзати развој Црне Горе

Објављено: 23.06.2022. 11:39 Аутор: Министарство финансија

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА, АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВИЋ РАЗГОВАРАО СА РЕЗИДЕНТНИМ КООРДИНАТОРОМ УН СИСТЕМА, ПИТЕРОМ ЛУНДБЕРГОМ

Министар финансија, мр Александар Дамјановић разговарао је са резидентним координатором система Уједињених нација (УН) у Црној Гори, Питером Лундбергом о продубљивању партнерства за улагање у развој Црне Горе.

Саговорници су се сагласили да ће убрзано радити на јачању координације стратешких партнера - Црне Горе и представника међународне заједнице у држави.

Министар Дамјановић је нагласио да ће се поспјешити међуресорска сарадња унутар Владе и стратешких партнера, кроз оквир који заједнички буде дефинисан за петогодишњи период.

 Лундберг је захвалио на конструктивној и продуктивној сарадњи са Министарством финансија. Он је истакао да  ће резултати анализе јавних финансија с аспекта Агенде одрживог развоја и упаривање података са резултатима и индикаторима Циљева одрживог равоја, помоћи разумијевању ефикасности и ефективности јавне потрошње.

"Тиме ће се помоћи да се идентификују области продуктивне потрошње, као и оне у којима јавна средства не дају очекиване резултате. Анализа ће представљати снажан алат за анализу јавних финансија у наредних осам година - до 2030), до када је предвиђено спровођење глобалне Агенде одрживог развоја", констатовано је на састанку.

Поздрављени су напори Црне Горе и Уједињених нација да се финализује стратешки Програмски оквир сарадње УНСДЦФ 2023 - 2027. године, који ће бити представљен и усвојен у другој половини јула.

"Министарство финансија је спремно за бројне активности, а веома је битна снажна подршка система УН. Потписивање стратешког документа слиједи за мјесец, чиме ће се прећи са ријечи на дјела. Период 2023 - 2027. године је кључан за развој и позиционирање Црне Горе, уз испуњавање обавеза и циљева и приступање ЕУ породици", нагласио је Дамјановић.

Петогодишњи Оквир сарадње дефинише стратешке приоритете на којима ће Црна Гора и УН заједно радити, а односи се на инклузиван економски развој и одрживост животне средине, развој људског капитала, смањење рањивости и социјалну инклузију, друштвену кохезију, управљање усмјерено на људе, владавину права и људска права.

Министар је похвалио иницијативу система УН за оснивање новог заједничког фонда за Црну Гору, за који вјерује да ц́е помоц́и држави у остваривању Циљева одрживог развоја.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?