Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelo

Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelo

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i st
Detaljnije