06.07.2022.
Za finansiranje usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja
01.07.2022.
Nacrt Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022-2023