Vlada Crne Gore

Savjetodavna tijela Vlade Crne Gore

Vlada može obrazovati savjet ili drugo savjetodavno tijelo, čiji se zadaci, sastav i način rada utvrđuju aktom o njegovom obrazovanju.