Влада Црне Горе

Савјетодавна тијела Владе Црне Горе

Влада може образовати савјет или друго савјетодавно тијело, чији се задаци, састав и начин рада утврђују актом о његовом образовању.