Savjetodavna tijela Vlade Crne Gore

Radi razmatranja pitanja i davanja predloga i mišljenja u vezi sa ostvarivanjem ustavnih funkcija Vlade, Vlada može obrazovati savjet ili drugo savjetodavno tijelo, čiji se zadaci, sastav i način rada utvrđuju aktom o njegovom obrazovanju.

Na način rada savjeta ili drugog savjetodavnog tijela primjenjuju se odredbe Poslovnika Vlade Crne Gore koje se tiču načina rada stalnih radnih tijela Vlade.

Savjet ili drugo savjetodavno tijelo Vlade ima predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova. Njegov sastav određuje se aktom o imenovanju.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?