Sport

Osnivanje, prestanak rada, brisanje sportske organizacije,registracija promjena, utvrđivanje statusa perspektivni sportista, dobijanje licenci...

Mladi

Sprovođenje omladinske politike, omladinski servisi, smjernice za otvaranje omladinskog kluba i omladinskog centra, Evropska omladinska kartica za mlade...

Slobodan pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama služi građanima, institucijama i civilnom sektoru da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije

Vijesti/Najave

RSS

Obavještenja

Rukovodeći tim

Šta radi Uprava?

Bavimo se promocijom Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost, sprovodimo Strategiju razvoja sporta, te iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta.

Saznajte više

Lista kontakata

Uprava za sport i mlade

Svetlane Kane Radević br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

Uprava za sport i mlade

Telefon:+382 20 684 900