Sport

Sport predstavljaju svi oblici fizičke i mentalne aktivnosti koji, kroz neorganizovano ili organizovano učešće, imaju za cilj izražavanje ili poboljšavanje fizičke i mentalne spremnosti ili postizanje rezultata na takmičenjima svih nivoa

Mladi

Mladi su lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Slobodan pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama služi građanima, institucijama i civilnom sektoru da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije

Vijesti/Najave

RSS

Obavještenja

ODLUKE/INFORMACIJE

Rukovodeći tim

Šta radi Uprava?

Bavimo se promocijom Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost, sprovodimo Strategiju razvoja sporta, te iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta.

Saznajte više

LIsta kontakata

Uprava za sport i mlade

Svetlane Kane Radević br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

Uprava za sport i mlade

Telefon:+382 20 684 900