Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u priprem

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI CG 2022-2024: Rasprava će trajati do 23. decembra 2021. godine

Crna Gora kao država kandidat za prijem u EU, u pretpristupnom periodu izrađuje Program ekonomskih reformi (PER). Program sadrži makrofiskalni okvir i poglavl

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini

Na osnovu člana 25 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list CG", br. 18/12 i 47/19),MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STA

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj sa javne rasprave povodom izrade Strategije unapređenja politike javnih nabavki i JPP u Crnoj Gori za period 2021-2025 godine

Izvještaj sa javne rasprave povodom izrade Strategije unapređenja politike javnih nabavki i JPP u Crnoj Gori za period 2021-2025 godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strate

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Produženje Javne rasprave o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja produžiće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama do 30. aprila 2021.godine. Javna r

Generički članak
Ministarstvo finansija Produženje Javne rasprave o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja produžiće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama do 30. aprila 2021.godine. Javna r

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Produženje Javne rasprave o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja produžiće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama do 31. marta 2021.godine.Javna raspra

Javni poziv
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o osiguranju

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
1 2