Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

U prilogu možete naći Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu Programa ekonomskih reformi Crne Gore 2023-2025: Rasprava će trajati do 29. decembra 2022. godine

Crna Gora kao država kandidat za prijem u EU, u pretpristupnom periodu izrađuje Program ekonomskih reformi (PER). Program sadrži makrofiskalni okvir i poglavl

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Izvještaj sa javne rasprave - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Vijesti
Ministarstvo finansija Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu za javnu raspravu

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu za javnu raspravu

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na ugljovodonike za javnu raspravu

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na ugljovodonike za javnu raspravu

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Vijesti/Najave
1 2 3