Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi...

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine.

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu programa zvanične statistike 2024 - 2028. godine

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu programa zvanične statistike 2024 - 2028. godine.

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godine

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godine.

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Nacrta zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Nacrta programa zvanične statistike 2024 - 2028. godina

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Nacrta strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godine sa Akcionim planom za 2024 - 2025. godinu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
1 2 3 4 5