Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze

Vrijeme trajanja javne rasprave: Od 29. marta 2024. godine do 18. aprila 2024. godine. Način sprovođenja javne rasprave: Javnu raspravu o Nacrtu Zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Zakona o budžetskoj inspekciji

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Zakona o budžetskoj inspekciji.

Vijesti
Ministarstvo finansija Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stanici Ministarstva...

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Vijesti
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu Programa ekonomskih reformi CG 2024-2026: Rasprava će trajati do 31. decembra 2023. godine

Ministarstvo finansija objavljuje na javnu raspravu Nacrt Programa ekonomskih reformi 2024-2026. godina.Program ekonomskih reformi Crne Gore predstavlja...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi...

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Vijesti
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine.

Vijesti
1 2 3 4 5 6