Način sortiranja:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv za angažovanje konsultanta za provjeru realnosti cijena za IPARD II Program – procjena troškova opreme za prerađivačku industriju

Javni Poziv za angažovanje konsultanta objavljuje se u utorak 23.01.2024 godine.Osnovni zadatak ove usluge („Usluga“) je verifikacija i davanje mišljenja

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore

Na osnovu člana 16 Zakona o šumama (,,Sl. list CG, broj: 74/10 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućujeJAVNI POZIVNaučnoj i stru

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni oglas za ustupanje ribolovnih voda

Na osnovu člana 9 stav 2 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG“, broj 17/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javna rasprava o Nacrtu zakona o organskoj proizvodnji

U skladu sa odredbom člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u priprem

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. g

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede JAVNI OGLAS ZA PRIJAVU STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA ZA STIPENDIRANJE U STUDIJSKOJ 2023/2024. GODINI

Na osnovu Programa rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2023. godinu, a shodno obavezi iz Revidovane Strategije razvoja šumarstva

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni konkurs za dodjelu lovišta „Nikšić“ na korišćenje

Na osnovu člana 15 Zakona o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 i 48/15) i Odluke o pokretanju postupka dodjele lovišta „Nikšić“ na korišćenje (

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv - Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu za drugu polovinu 2023. godine

JAVNI POZIVza dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za drugu polovinu 2023. godineMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova po projektu Regulacija rijeke Lim na lokaciji Berane - urbana zona

MONTENEGROMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management[lat]Sava and Drina River Corridors Integrated Development Program (SDIP

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova po projektu Uređenje rijeke Lim na lokaciji Bijelo Polje - urbana zona

MONTENEGROMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management[lat]Sava and Drina River Corridors Integrated Development Program (SDIP

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7