100 dana rada Ministarstva ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u prva tri mjeseca:

  • Obezbijedilo stabilnost cijena. U posmatranom periodu bilježimo konstantan pad cijena, pa je tako u ovih sto dana zabilježena najniža stopa inflacije u posljednje dvije godine, koja je iznosila 4.3% (decembar 2023.), a podsjećanja radi samo godinu ranije tj. u decembru 2022. ta stopa je iznosila čak 17.2%. Svakako na ovome nećemo stati i već intenzivno razmatramo, u dijalogu sa privredom, dodatno ograničavanje marži za još proizvoda, a sve u cilju stvaranja boljeg životnog standarda za naše građanke i građane.
  • Stvaralo uslove za ubrzaniji ekonomski rast i razvoj. U tom kontekstu je pripremilo: Nacrt novog zakona o privrednim društvima, Nacrt zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata, Nacrt zakona o zanatstvu, Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama, Nacrt novog zakona o zaštiti potrošača.
  • U decembru 2023. godine, Vlada je donijela Strategiju razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024-2028.godine, koja ima za cilj podsticanje održivog tržišta poštanskih usluga Crne Gore u digitalnom okruženju, sa posebnim akcentom na unapređenje preduslova za razvoj komercijalnih usluga u digitalnom okruženju i zaštitu interesa korisnika poštanskih usluga.
  • Stvaralo uslove za nastavak finansijske i nefinansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede i Mentoring program,  sa kojima želimo da podstaknemo investicione aktivnosti, stvaranje dodatne vrijednosti proizvoda i usluga i proširenje asortimana, smanjenje regionalnih razlika i poboljšanje plasmana na ino tržišta.
  • Radilo na razvoju novog modela industrijske politike u cilju njene modernizacije i primjeni novih inovativnih rješenja i tehnologija, posebno u sektoru prerađivačke industrije.
  • Nastavilo da prati realizaciju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (“ekonomsko državljanstvo”) u skladu sa obavezama definisanim samim Programom, a u cilju uspješne realizacije projekata izgradnje 16 hotelskih objekata koji se nalaze na Listi razvojnih projekata u oblastu turizma, ukupne vrijednosti 444,32 miliona eura.
  • Krajem 2023. godine, Vlada je donijela novu Odluku o formiranju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, u kojem su po prvi put zastupljene sve lokalne samouprave, sa ciljem jačanja interakcije lokalnih vlasti sa nacionalnim resorima i adekvatnijeg rješavanja njihovih razvojnih problema.
  • Uspostavilo nove elektronske usluge i digitalizovalo dio procesa u Ministarstvu. U završnoj fazi je izrada portala “Jedinstvena kontaktna tačka” (omogućavanje lakše dostupnosti svih regulatornih i administrativnih informacija koje su potrebne zainteresovanim subjektima za obavljanje uslužnih djelatnosti u pojedinim sektorima i profesijama), digitalizuju se usluge u oblasti intelektualne svojine, i uvodi elektronsko plaćanje za preko 150 taksi i naknada, bez provizija za uplatu. 
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?