100 dana rada Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija je u prva tri mjeseca:

 • U kratkom roku usvojilo rebalans budžeta za 2023. godinu, kao i budžet za 2024. godinu čime je izbjegnuto privremeno finansiranje i obezbijeđena stabilnost u izmirivanju svih obaveza države.
 • Budžetom za tekuću godinu omogućeno je:

- povećanje životnog standarda najstarije populacije kroz rast minimalnih penzija na nivo od 450 eura;

- stvaranje pretpostavki za nastavak realizacije druge dionice auto-puta ,,Bar-Boljari“

- povećanje kapitalnog budžeta za 40 miliona eura u odnosu na prošlu godinu u cilju podsticanja ubrzanijeg ekonomskog rasta i razvoja - podržani samo zreli projekti čija realizacija kreće odmah;

- smanjenje i racionalizacija neproduktivne potrošnje (troškovi za službena putovanja, reprezentacije, tekuće održavanje i ostale usluge);

- podrška razvoju sjevera.

 • Usvojilo prateći set izmijenjenih zakona kojim se generišu dodatni prihodi budžeta, širi poreski obuhvat i stvaraju pretpostavke kontinuiranih pozitivnih ekonomskih trendova, uz očekivanja realnog rasta od 3,8% u 2024. godini.
 • Usvojilo izmjene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave koje će donijeti dodatnih 10 miliona eura opštinama sjevera.
 • Sklopilo hedžing aranžman za kredit za izgradnju auto-puta čime je naša zemlje zaštićena od valutnog rizika. Na osnovu hedžinga, već na januarskoj rati ostvarena je ušteda od 3,6 miliona eura.
 • Usvojilo Program ekonomskih reformi koji predstavlja glavni dokument srednjoročnog programiranja makroekonomske i fiskalne politike Crne Gore,  i prije roka poslat EK na mišljenje.
 • U toku je priprema Fiskalne strategije Crne Gore, Smjernice makroekonomske i fiskalne politike i Makro-fiskalnog programa, koji će prepoznati ključne reformske procese i postaviti srednjoročni okvir ekonomskih tokova.

ZACRTANI PRIORITETI ZA 2024.

Ministarstvo finansija će biti posvećeno:

 • Kreiranju održivog fiskalnog i makroekonomskog okvira - dostizanju suficita tekuće potrošnje u periodu 2024-2026;
 • Smanjenju „neproduktivnih“ rashoda i povećanju budžetskih prihoda;
 • Kreiranju pretpostavki za dinamičniji ekonomski rast kroz podršku razvojnim projektima;
 • Poboljšanju životnog standarda svih građana – obezbijeđen rast penzija, u planu povećanje minimalne i prosječne zarade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?