100 dana rada Ministarstva ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je u prva tri mjeseca:

  • Opredijelilo 1.690.000 eura za finansiranje projekata/programa nevladinim organizacijama u 5 prioritetnih oblasti. Za ovu svrhu odlukama o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u decembru 2023. godine finansirano je 110 projekata. Gori.
  • Pripremilo 6 sektorskih analiza za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2024. godinu, i za tu svrhu je opredjeljeno 2.6 miliona, u cilju davanja podrške projektima/programima nevladinih organizacija.
  • Obilježilo 5. novembar - Svjetski dan romskog jezika. Tim povodom održana je Svečana akademija romskog jezika u KIC-u „Budo Tomović”. Svjetski dan romskog jezika obilježava se odlukom UNESCO-a  od 2015. godine u Crnoj Gori i svim zemljama u kojima živi romska populacija. Na inicijativu Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, produžen je angažman za 21 saradnika/cu u socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki i potpisani su Memorandumi o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom zdravlja i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore u cilju poboljšanja njihovog socio-ekonomskog i pravnog položaja, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva.
  • Povodom obilježavanja 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ministar ljudskih i manjinskih prava je u ime Vlade Crne Gore, na sesiji „Drvo obećanja 75” u Ženevi, 11. decembra 2023. godine,  istakao posvećenost države Crne Gore univerzalnim vrijednostima ovog dokumenta, koji predstavlja zajednički standard dostignuća za sve narode i nacije.
  • U decembru 2023. godine, nakon pažljivog usaglašavanja sa relevantnim institucijama poslalo Predlog zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije Evropskoj komisiji na mišljenje, čime je postignut konkretan iskorak ka jačanju pravnog okvira zaštite ljudskih prava u zemlji.
  • Organizovalo seriju događaja u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, u saradnji sa Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, ambasadama Češke Republike i Austrije, kao i Delegacijom Evropske unije. U seriji  događaja na temu „Razgovori o rodnoj ravnopravnosti”, preko 400 relevantnih aktera/ki diskutovalo je o izazovima i aspektima sprovođenja politike rodne ravnopravnosti.
  • Učestvovalo na događaju u Kolašinu, 5. decembra 2023. godine, pod nazivom „Nedovršena emancipacija – Gdje smo nakon 80 godina”. Tim povodom obilježen je jubilej 80 godina od osnivanja ženskog pokreta u Crnoj Gori, čiji su politički zahtjevi i vizionarstvo i dalje relevantni i usklađeni sa agendom održivog razvoja UN. U Crnogorskom narodnom pozorištu, izvedena je predstava „Politička istorija žena Crne Gore”, otvorena od strane ministra ljudskih i manjinskih prava. Ovaj događaj naglasio je važnost osvrta na prošlost, istorijsko i kulturno nasleđe, u cilju boljeg sagledavanja položaja žena u Crnoj Gori.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?