100 dana rada Ministarstva odbrane

Aktivnosti Ministarstva odbrane, tokom programskog perioda, bile su usmjerene na dostizanju zahtijevanih odbrambenih kapaciteta i sposobnosti kroz ispunjavanje definisanih ciljeva i prioriteta odbrambene politike i preuzetih međunarodnih obaveza u oblasti odbrane, kako članstvom u NATO tako i u pristupnim pregovorima za članstvo u EU. Nacionalni odbrambeni i bezbjednosni interesi proističu iz temeljnih vrijednosti definisanih Ustavom Crne Gore i odraz su najvažnijih potreba građana i države Crne Gore.

Donošenjem novih strateških i drugih planskih dokumenata koja tretiraju područja ljudskih resursa  i rodne ravnopravnosti, kreirani su uslovi za unapređenje upravljanja ljudskim potencijalom u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, te jačanje rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti koje se ogleda u značajnom povećanju procenta zastupljenosti žena profesionalnih vojnih lica koji trenutno iznosi 11,63%. Ukupni procenat zastupljenosti žena na nivou Vojske Crne Gore povećao se na 16,35%. Visok procenat zastupljenosti žena u Vojsci Crne Gore je refleks rodne ravnopravnosti u društvenom i političkom životu i jedno od temeljnih ljudskih prava, čime se artikuliše jasna poruka da Vojska Crne Gore pruža  jednake mogućnosti za žene i  muškarce  u smislu njihovog profesionalnog razvoja i dobrobita. 

Ministarstvo odbrane  je u saradnji sa drugim resorima i institucijama uzelo aktivno učešće u NATO vježbi upravljanja u kriznim situacijama „SHORT NOTICE EXERCISE 23“ koja je održana u periodu od 07. - 08. decembra 2023. godine. Tokom vježbe, Alijansa i članice uvježbavali su konsultacije i proces donošenja odluka na strateškom i operativnom političko-vojnom nivou u kriznim situacijama, čime se u kontinuitetu razvija svjesnost svih elemenata nacionalne bezbjednosti i odbrane  o potrebi  razvoja otpornosti i civilne  spremnosti svih državnih organa i društva u cjelini u odgovoru na krize širokog spektra.  

Aktivnosti multilateralne i bilateralne međunarodne odbrambene saradnje predstavljale su snažan instrument podrške unaprjeđenju ukupnih odbrambenih sposobnosti. Učešće ministra odbrane na sastanku ministara odbrane zemalja članica Inicijative za odbrambenu saradnju Jugoistočne Evrope, i sastanku ministara odbrane zemalja članica i posmatrača Američko-jadranske povelje  (A5) potvrdili su transatlantsko jedinstvo i odlučnost jačanja kolektivne odbrane Alijanse u uslovima izmijenjene bezbjednosne situacije na evropskom kontinentu, značaj regionalne odbrambene i vojne saradnje i doprinos koji Crna Gora pruža izgradnji i unapređenju dobrosusjedskih odnosa. Posjeta ministra odbrane sjedištu Sjevernoatlantskog saveza u Briselu i posjete najviših predstavnika NATO tijela i  savezničkih komandi Crnoj Gori  su potvrda kredibiliteta Crne Gore i doprinosa koje Crna Gora pruža unapređenju sposobnosti i kapaciteta Alijanse i izraz kontinuirane podrške Alijanse naporima Crne Gore u reformi sistema odbrane i dostizanju transatlantskih vrijednosti. Crna Gora će sa svoje pozicije promoivisati evropsku i evroatlantsku perspektivu Zapadnog Balkana i jačanje međusobnog dijaloga i saradnju u cilju prevazilaženja prepreka, a uzimajući u obzir značaj ove regije za međunarodnu bezbjednost

Saradnja sa Evropskom unijom realizovana je posjetom na visokom nivou delegacije Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) Ministarstvu odbrane. Benefiti posjete manifestovali su se u vidu Mjera pomoći za Crnu Goru za 2024. godinu u oblasti odbrane, koje se realizuju kroz Evropski mirovni instrument (EPF).

Aktivnim učešćem Vojske Crne Gore u NATO misijama, operacijama, vježbovnim i drugim aktivnostima UN-a i EU-a, Crna Gora je nastavila da u kontinuitetu doprinosi međunarodnom miru i stabilnosti, a u cilju ostvarenja spoljnopolitičkih ciljeva, jačanju međunarodnog ugleda i zajedničkog odgovora na prepoznate asimetrične izazove, rizike i prijetnje.

Smanjenjem viškova ubojnih sredstava značajno se rasterećuju  skladišni kapaciteti Vojske Crne Gore i istovremeno kreira povoljniji bezbjednosniji ambijent za građane Crne Gore.

Nastavak  radova na izgradnji infrastrukturnih objekata Vojske Crne Gore, izraz je posvećenosti Ministarstva odbrane poboljšanju smještajnih kapaciteta i obezbjeđenju optimalnih uslova rada za zaposlene.

Iniciranje i realizacija projekata opremanja i uvođenja u operativnu upotrebu novih borbenih sredstava i sistema predstavlja mjerljiv pokazatelj unapređenja operativnih sposobnosti Vojske Crne Gore, čime se jasno manifestuje spremnost Vojske da doprinese ukupnom bebjednosnom ambijentu. Zastupljena je potpuna transparentnost u realizaciji projekata opremanja, u cilju  povećanja stepena informisanosti građana o značaju i ulozi Vojske Crne Gore u društvu.

Kao punopravna i odgovorna članica NATO saveza Crna Gore je za 2024. godinu obezbjedila izdvajanje za sektor odbrane od 2,01% BDP. U cilju izgradnje stabilnog i održivog sistema odbrane visokog integriteta i povjerenja javnog mnjenja, obezbijeđena je puna transparentnost procesa finansiranja sistema odbrane.

Sve navedeno predstavlja jasan pokazatelj da Crna Gora u kontinuitetu potvrđuje sebe kao kredibilnog i odgovornog saveznika, spremnog da ravnopravno doprinese podjeli savezničkih obaveza.

Ministarstvo odbrane Crne Gore nastaviće sa planiranjem i realizacijom aktivnosti kojima se ostvaruju prioriteti i ciljevi usvojeni Srednjoročnim programom rada Vlade 2022-2024., u cilju aktivnog doprinosa očuvanja unutrašnje stabilnosti Saveza, kolektivnoj odbrani i projektovanju stabilnosti van granica Alijanse. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?