100 dana rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u prva tri mjeseca:  

 • IPARD II program: Uspješno je realizovan Akcioni plan n+4 za 2019. godinu,isplaćeno je 8,67 mil. EUR EU podrške;  Odobren je novi akcioni plan potrošnje sredstava n+4 za budžetsku 2020. godinu, što znači da će se realizacija i isplata projekata kroz IPARD II program nastaviti i u 2024. godini. Korisnicima omogućeno korišćenje avansnog i faznog plaćanja za jedan isti ugovor, što ranije nijesu imali mogućnost.  Obezbijeđena podrška Vlade za eventualna nedostajuća sredstava u iznosu od 6,5 mil. eura kako bi se ugovorili poljoprivrednici za nabavku mehanizacije. Nacionalna plaćanja: isplaćena je podrška u iznosu od 1,05 mil. eura za investicije u primarnoj biljnoj proizvodnji i isplaćena je podrška 3,8 mil. eura za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, direktna plaćanja za mladoga poljoprivrednika, proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji i podrška organskoj proizvodnji. Isplaćeno 208.806,60 eura kroz Mjere tržištne podrške. U relevantne registre upisano novih 1600 parcela i novih 340 poljoprivrednih gazdinstava.
 • Završen Prvi javni poziv za investicije u ribolovne plovne objekte uz bespovratnu podršku MIDAS projekta od 80%, isplaćeno je 7 novih plovila u ukupnom iznosu od 962,314.76 eura. Po Prvom javnom pozivu je ukupno nabavljeno 12 plovila, uz bespovratnu podršku MIDAS projekta od 80%, u ukupnom iznosu od 1.302.311,82 eura.
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pružilo podršku za povlačanje, skladištenje i distribuciju viškova jagnjadi proizvedenih na registrovanim farmama za držanje ovaca u Crnoj Gori, odnosno podršku dodijelo privrednim subjektima koji posjeduju adekvatne prostore za držanje i klanje jagnjadi u iznosu od 15 eura za svako otkupljeno jagnje. Realizacija povlačenja i skladištenja viškova jagnjadi je izvršena u periodu od 16.10.2023. do 05.12.2023. godine, pri čemu je otkupljeno 11.037 jagnjadi sa 270 gazdinstava. Ukupan iznos podrške iznosio je 165.555 eura.
 • Potpisan Programski okvir za saradnju Crne Gore sa UN FAO za period od 2023. do 2027. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković i Nabil Gandži, vršilac dužnosti Regionalnog direktora FAO za Evropu i Centralnu Aziju potpisali su FAO - Crna Gora Programski okvir (CPF) kojim su definisane prioritetne oblasti za saradnju Crne Gore sa Organizacijom UN za hranu i poljoprivredu (FAO), za period od 2023. do 2027. godine. Potpisivanje Okvirnog programskog dokumenta za Crnu Goru postavlja temelje za realizaciju projekata čiji će rezultati direktno uticati na unapređenje u sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ruralnog razvoja i bezbjednosti hrane uz jačanje naših napora u zaštiti životne sredine. Ukupna vrijednost finansijskih sredstava tehničke podrške iznosi više od 2,1 miliona dolara. Podrška će uključivati i pružanje ekspertskog znanja i instrumenata za izgradnju otpornosti na klimatske promjene, smanjenje rizika od katastrofa i suzbijanje bolesti životinja i biljaka. U okviru IPA 2021 EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori“, potpisan je ugovor u vrijednosti od 1.9 miliona eura za Twinning projekatu okviru kog će u narednih 30 mjeseci Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dobiti potrebnu ekspertsku podršku da ispuni završna mjerila i zatvori Pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj. Projekat će dati snažan zamah napretku, kako sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, tako i Crne Gore na putu pristupanja EU, a biće sproveden od strane konzorcijuma na čelu sa ekspertima iz Austrija, uz saradnju sa kolegama iz Francuske, Mađarske i Slovenije. Ovo su prva EU bespovratna sredstva obezbijeđena kao podrška administraciji u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, od 2012. godine. 
 • Izrada propisa, planova i programa U toku novembra i decembra 2023. godine i januara 2024. sprovedene su aktivnosti na donošenju propisa, planova i programa: Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru za 2024. godinu (upućen na objavljivanje „Službenom listu CG“) i Program monitoringa voda za 2024. godinu usvojen na 12. sjednici Vlade od 18.1. 2024.
 • Projekti u oblasti vodoprivrede IPA 2016  projekat „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“. Za implementaciju Direktive o poplavama izrađene su mape opasnosti i mape rizika od poplava, nacrti planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja Dunavskog i Jadranskog sliva, kao i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za oba plana. Odobreno je produženje projekta za realizaciju dodatnih aktivnosti uz dodatne troškove. Započete su aktivnosti na izradi  DSIP (Specifičnih Planova za implementaciju direktiva), kao i druge aktivnosti od značaja za implementaciju direktiva: Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o upravljanju rizicima od poplava i Direktiva o kvalitetu vode za ljudsku upotrebu. U navedenom periodu na projektu Sava - Drina koridor (Integrisani razvojni program koridora rijeka Save i Drine) preduzete su sljedeće aktivnosti: Pripremljena je i objavljena neophodna dokumentacija koja se tiče zaštite životne sredine (ESMMP – Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima) za Plav i Gusinje i  Izbor izvođača radova, prema ponovljenoj tenderskoj proceduri, za projekte regulacije rijeke Lim na lokacijama u Beranama i Bijelom Polju je u toku.
 • IPA III za period 2021-2027 - Pripremljena je  dokumentacija potrebna za finansiranje projekata kroz IPA III. Za finansiranje kroz IPA III predložen je  projekat  „Rekonstrukcija/nadvišenje sistema nasipa na rijeci Bojani“ koji je revidovan i urađen kroz projekat „ Klimatski otporno, integralno upravljanje rizicima od poplava u prekograničnom slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu“. Procjenjena vrijednost projekta je oko 5 mil. eura i u toku je procedura pregleda projekta od strane JASPERS-a.
 • Tokom prvih 100 dana rada Vlade intenzivno je rađeno na finalizaciji predloga novog Zakona o šumama, nakon čega je isti upućen Evropskoj komisiji na mišljenje. Novi zakon ukida koncesije u šumarstvu u Crnoj Gori i projektuje reorganizaciju sektora sa ciljem postizanja održivosti gazdovanja šumama. Vlada je u ovom periodu aktivno komunicirala sa Svjetskom Bankom oko podrške za razvojne politike, pa je dogovorena saradnja u oblasti šumarstva koji je dio zelenog stuba te matrice. Timovi Svjetske banke, Francuske razvojne agencije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su radili na formulaciji mjera koje će osigurati uspješnu reformu sektora šumarstva i bolju valorizaciju šumskih resursa kroz razvoj drvoprerade. Mjerama se ostvaruju ciljevi Agende održivog razvoja do 2030. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u decembru mjesecu potpisalo sa FAO organizacijom Sporazum o saradnji za naredni četvorogodišnji period. U programu saradnje u oblasti šumarstva dogovara se sprovođenje nacionalne inventure šuma u Crnoj Gori, koja bi se finansirala grantom Globalnog Fonda za životnu sredinu. Ciljevi su utvrđivanje stanja šuma nakon koncesionog korišćenja i aktivni monitoring svih prirodnih komponenti šumskih ekosistema
 • Pripremljen AGROBUDŽET za 2024. godinu
 • Uprava za vode - Završena implementacija Vodnog informacionog Sistema – jedinstvene baze podataka o površinskim i podzemnim vodama koji predstavlja čvrstu osnovu za održivo upravljanje vodnim resursima u Crnoj Gori. Ovaj sistem omogućava donošenje informisanih odluka i doprinosi održivom razvoju, pružajući dragocjene informacije za planiranje i investicije, dok građani mogu dobiti važne informacije o tome da li je određena lokacija pogodna za gradnju ili zasade, s obzirom na rizik od poplava i druge vodne karakteristike. Uprava za vode je sprovela aktivnosti na izvođenju hitnih interventnih radova na kritičnim dionicama u opštinama u kojima gravitiraju rijeka Lim, Tara i Grnčar, kako bi se regulisao vodotok i ugrožena područja zaštitila od poplava. Izvođenje predmetnih radova dalo je pozitivne rezultate i isti su opravdani, imajući u vidu posledice koje mogu nastupiti zbog neodržavanja vodotoka, a sve u cilju zaštite od poplava privatnih imanja i poljoprivrednih zemljišta građana.
 • Uprava za bezbjednost hrane - Ojačane aktivnosti na sprovođenju preventivnih mjera za sprječavanje pojave afričke kuge svinja koja je naročito opasna zarazna bolest, kao i mjera za sprječavanje širenja u slučaju pojave ove boilesti koje su se ogledale kroz održavanje više od 20 radionica održanih uz podršku Evropske  komisije (kampanja podizanja svijesti “Stop afričkoj kugi svinja”, za sve subjekte čije aktivnosti mogu doprinijeti sprečavanju širenja ove bolesti, što se pokazalo kao blagovremeno postupanje i opravdano, jer se bolest pojavila u sklada se epizootiološkim prognozama; Sprovedena je oralna vakcinacija lisica i divljih mesojeda protiv bjesnila, 22. po redu, tokom novembra 2023. godine, koja je ujedno i posljednja oralna vakcinacija koja se vrši uz finansijsku podršku Evropske komisije; Uspostavljen je VIS (Veterinarski informacioni sistem) usklađen sa EU zakonodavstvom, kojim je objedinjen sistem registara i evidencije baza podataka kojim se obezbjeđuje efikasnost  za korišćenje primarno od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali i drugih relevantnih institucija koje su važne za sistem upravljanja informacijama, kao što su veterinarske ambultante, veterinarske laboratorije. VIS je jedan od najvažnijih preduslova za dalje usaglašavanje veterinarske politike sa politikom Evropske unije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?