100 dana rada Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u prva tri mjeseca: 

  • Pokrenulo je Program Javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana Crne Gore do 2040. sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu. Rasprave će biti organizovane u svim crnogorskim opštinama u periodu od 90 dana kako bi svakom građaninu i građanki Crne Gore bila pružena prilika da se upozna sa ovim dokumentom i da svoje primjedbe, predloge i sugestije na isti. Produženje roka sa 30 na 90 dana, istovremeno predstavlja iskorak ka većoj otvorenosti i transparentnosti rada Ministarstva i Vlade i uključivanje najšire javnosti u projekte od nacionalnog značaja.
  • Otpočelo odlučnu borbu sa nelegalnom gradnjom i sprovođenjem zakona, insistirajući na neselektivnom pristupu u odnosu na rušenje svih bespravno  sagrađenih objekata širom Crne Gore.
  • Predano radimo na zakonskom uobličavanju u oblasti prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine čiji je cilj uspostavljanje održivog razvoja, što će u jednakom procentu uz ekonomiju i ekologiju, uključiti i sociološku komponentu koja je do sada bila zapostavljena. S tim u vezi Ministarstvo je u posljednjih 100 dana rada Vlade, obradilo desetine Urbanističko-tehničkih uslova, od čega ističemo izdavanje UT uslova za izgradnju objekata od posebnog značaja kao što su objekat obrazovanja – Filološki fakultet u Nikšiću, rekonstrukcija Opšte Bolnice „Blažo Orlandić“ u Baru i izgradnja objekata vjetroelektrane u Kolašinu – Lipovska bistrica.
  • Sistemski smo pristupili obezbjeđivanju kadrovsko – materijalnih uslova za ojačavanje kapaciteta Inspekcije sprovođenjem programa obuka, povećanjem broja radnih mjesta, obezbjeđivanjem adekvatnih uslova za rad inspektora kao i unapređivanjem sistema kontrole rada inspektora na terenu, posredstvom korišćenja savremenih tehnologija.
  • U cilju pozicioniranja Crne Gore kao lidera u održivom i odgovornom urbanom i prostornom razvoju, formirali smo Odjeljenje za unapređenje saradnje sa biznis zajednicom čiji je zadatak privlačenje visokokvalitetnih investicija usklađenih sa nacionalnim prioritetima i stvaranjem trajne vrijednosti za njene građane i građanke. Privlačenjem visokokvalitetnih investicija, podsticanjem inovacija, izgradnjom jakih partnerstava i promovisanjem transparentnosti možemo doprinijeti stvaranju živahnih, inkluzivnih i stabilnih zajednica za sve građane i građanke Crne Gore.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?