100 dana rada Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u prva tri mjeseca:

  • Počelo sa isporukama računarske opreme za sve škola u Crnoj Gori u vrijednosti od 6.337.214,00 eura. Nabavka podrazumijeva 4575 računara, 1133 laptopa, 1806 televizora, 516 projektora i 445 štampača. Na ovaj način će biti opremljeno 210 računarskih učionica i 2020 kabineta u svim obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, a instalacija opreme je u toku.
  • Počelo sa isporukama vozila namijenjenih za prevoz učenika sa ruralnih područja. U pitanju je 19 malih autobusa i 7 kombija (kapaciteta 8 + 1 sjedišta). Vrijednost nabavke iznosila je preko 1.2 miliona eura, a očekujemo da do kraja februara sva vozila budu stavljena na raspolaganje našim školama. Nabavka novih vozila je vrlo važna s aspekta  podizanja stepena bezbjednosi učenika kao i unaprjeđenja kvaliteta uslova školovanja. Zahvaljujući donaciji Glavnog grada, obezbijedjena su dodatna tri kombija koja su takodje stavljena na raspolaganje školama u Crnoj Gori. Takodje, pripremljena je i dokumentacija za nabavku novih autobusa u vrijednosti od 2 miliona eura, a poziv će biti raspisan narednih dana, čime ćemo riješiti problem prevoza naših učenika i omogućiti bolje uslove za naše najmladje.
  • Na sjednici Vlade usvojena je informacija između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Evropske investicione banke (EIB). Riječ je o donaciji vrijednoj 10.993.864 eura, a sredstva su opredijeljena za projekat „Unaprjeđenje crnogorskog obrazovanja”.
  • Završeni su radovi adaptacije i ugradnje centralnog grijanja u više škola u Crnoj Gori sa ciljem poboljšanja uslova kvaliteta boravka učenika u našim školama. Ukupna vrijednost radova iznosila je preko 1.008.404,17 eura. U narednom periodu je planirano intenziviranje aktivnosti na ovom planu, s posebnim akcentom na seoske škole koje se suočavaju sa velikim problemima kada je u pitanju grijanje.
  • U dijelu kapitalnog budžeta, osim novih projekata čija će gradnja početi tokom 2024. godine kao što su vrtići u Nikšiću, nova osnovna škola u Tivtu, stvoreni su preduslovi za gradnju osnovne škole i vrtića u City kvartu, novog objekta pored škole Oktoih, vrtića u Baru i Ulcinju i mnogih drugih objekata. Takođe u toku je realizacija projekta „Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unaprjeđenje” čija je ukupna vrijednost 600.000 eura, a koji se odnosi se na sprovođenje infrastrukturne procjene na nivou države za preko 500 objekata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i studentskih domova.
  • Stvoreni su uslovi za rješavanje pitanja novog studentskog doma u Podgorici, kao i drugih vaznih infrastrukturnih projekata koji se odnose na Univerzitet Crne Gore. Takodje, na Filozofskom fakultetu UCG je, zahvaljujući donaciji Republike Koreje od oko 200 000 dolara, otvoren Kulturni centar za Daleki istok. Donacija obuhvata vrijednu opremu:

- namještaj i oprema za IT salu,

- namještaj i oprema za teatar salu,

- putnička i kombi vozila.

  • Intenzivirali proces ispitivanja vjerodostojnosti obrazovnih isprava i rješavanja dugogodišnjeg problema lažnih i kupljenih diploma. Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija u prethodnih 100 dana podnijelo je krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu zbog osnovane sumnje u vjerodostojnost obrazovnih isprava. Intenzivno sprovodimo aktivnosti na formiranju interesorne grupe koja ce se baviti provjerom diploma.
  • U periodu koji je za nama imali smo veliki broj sastanaka sa međunarodnim partnerima u cilju jačanja saradnje i podrške obrazovanju, nauci i inovacijama.

- Ugovorena su 23 krupna nacionalna naučnoistraživačka projekta, u ukupnom iznosu finansijskih sredstava od 2,156,274.53 €

- Dodijeljena su sredstva za 11 tačaka Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u vrijednosti od preko 300.000 €.

- Formirani su Savjet za naučnoistraživačku djelatnost, Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, a pokrenuta je procedura za formiranje Savjeta za visoko obrazovanje.

- Kroz mehanizam Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija preusmjerila 2,5 miliona € za razvoj inovativnih startapova u Crnoj Gori, a po osnovu umanjenja poreza na dobit pravnih lica koja ulažu u inovativne startapove.

- Intenzivirane su aktivnosti na Horizont Europa, EUREKA i „Digitalna Evropa“

Naš cilj je stvoriti uslove za kvalitetno obrazovanje, jer izvanredna Crna Gora traži izvanredna znanja, a sa mladim ljudima koji su naš najvredniji resurs možemo ostvariti izvanredne rezultate.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?