2000 najvećih neto zarada isplaćenih u februaru 2024. godine iz budžeta Crne Gore

Objavljeno: 21.03.2024. 14:08 Autor: Ministarstvo finansija

U cilju transparentnog izvještavanja o trošenju budžetskih sredstava u dijelu izdvajanja za zarade, u nastavku je dat tabelarni pregled 2.000 najvećih neto zarada isplaćenih u februaru 2024. godine iz budžeta Crne Gore.

U navedenoj tabeli nijesu uključene naknade koje primaju zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i zaposleni u međunarodnim misijama Ministarstva odbrane.

Neto zarade zaposlenih Univerziteta Crne Gore, shodno aktima Univerziteta, obuhvataju dodatke na zarade po osnovu naučnih radova, recenzija, uredništva, mentorstva magistarskih i doktorskih teza.

Takođe, napominjemo da je prilikom objavljivanja podataka za januar 2024. godine došlo do tehničke greške, pa su u tabelarnom pregledu 2.000 najvećih neto zarada isplaćenih u januaru 2024. godine, u dijelu koji se odnosi na zarade zaposlenih Instituta za javno zdravlje, objavljene bruto umjesto neto zarade.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?