Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obavještenje za nvo u vezi sa dostavljanjem projeka/programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Objavljeno: 30.03.2020. 19:44 Autor: PR služba

Zbog iskazivanja visokog stepena odgovornosti uslijed okolnosti izazvanih virusom COVID 19, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, shodno inicijativi nevladinih organizacija u vezi sa realizacijom javnih konkursa, uz saglasnost Ministarstva javne uprave produžilo rok za prijave projekta/programa nvo 30 dana.

Sa ciljem punog razumijevanja za sve nevladine organizacije koje su već predale svoje prijave projekata/programa putem pošte u okviru javnih konkursa objavljenih od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava 27.02.2020. godine, obavještavamo sve da će iste biti uzete u obzir od strane komisija uredno, ukoliko su poslate na adresu ministarstva zaključno sa 28.03.2020. godine.

 

Ministarstvo će postupiti u skladu sa navedenim iz razloga što je određeni broj prijava projekata/programa već prispjeo na adresu ministarstva, a kako te nevladine organizacije ne bi morale da ponovo prikupljaju potrebnu dokumentaciju u aktuelnoj situaciji.

Podsjećamo da je krajni rok za podnošenje prijava na javne konkurse elektronskim putem 27. april 2020. godine do 15h, a da se iste dostavljaju sada isključivo elektronskim putem u zip/rar formatu na sljedeće e-mail adrese koje možete pronaći na linku http://www.mmp.gov.me/vijesti/223270/Ministarstvo-za-ljudska-i-manjisnka-prava-odlaze-rok-za-prijavu-projekata-programa-nvo-za-30-dana.html .

 

Ostali uslovi predviđeni konkursima ostaju isti.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?