Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Pokrenuta Rodna mapa Crne Gore

Objavljeno: 03.12.2020. 20:49 Autor: mmp

UNDP svake godine udružuje snage sa Vladom, organizacijama, institucijama i raznim grupama radi rješavanja rodno zasnovanog nasilja nad ženama, čime doprinosi manifestaciji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja - sa ciljem eliminisanja rodno zasnovanog nasilja i podsjećanja svih građana da mogu preduzeti aktivnosti u svom svakodnevnom životu kako bi zaustavili nasilje nad ženama. Danas smo udružili snage s Austrijskom razvojnom agencijom, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava kako bismo predstavili Rodnu mapu za Crnu Goru –: https://www.rodnamapa.me/- skrećući pažnju na rodnu ravnopravnost, status žena i rodno zasnovano nasilje u zemlji.

 

Nasilje nad ženama i djevojkama ima mnogo oblika i duboko pogađa svako društvo. Svaka treća žena doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, uglavnom od strane svog intimnog partnera. Svaka peta žena u Crnoj Gori svake godine doživi rodno zasnovano nasilje. Nasilje nad ženama najčešći je oblik kršenja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori a napredak, u oblasti politika i zakonskoj reformi, u borbi protiv ove pojave je spor.

 

Rodna mapa se fokusira na jedinstvene potrebe djevojaka i žena, prepoznajući njihovu sistemsku izloženost rodno zasnovanom nasilju, dok istovremeno pomaže da se osigura dostupnost podrške. Rodna mapa pruža žrtvama rodno zasnovanog nasilja lak pristup kritičnim informacijama o tome gdje i kako dobiti pomoć, podršku i savjetovanje, kao i gdje mogu prijaviti nasilje i zlostavljanje na cijeloj teritoriji Crne Gore.

 

 

Rezidentna predstavnica UNDP Daniela Gasparikova je rekla da: „Na Zapadnom Balkanu samo je 27% ženskih organizacija građanskog društva prijavilo da prima sredstva za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Dostupnost hitnih i fleksibilnih sredstava za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja je od presudne važnosti za odgovor na nagli porast broja slučajeva, kojih smo svjedoci, tokom posljednjih mjeseci pandemije. Crna Gora ne može ostvariti svoj puni potencijal dok se i osim ako se ženski potencijal ne iskoristi i dok se ženama ne dozvoli da ravnopravno sudjeluju u društvu. Zato bih danas željela da pozovem sve u Crnoj Gori - i djevojke i dječake, i žene i muškarce da pokažu nultu toleranciju prema nasilju, sve dok to ne postane norma. Dajte da prekinemo višeslojno rodno nasilje koje je ukorijenjeno u našoj svakodnevici, institucionalnim praksama, u obrazovanju, jeziku koji uvslovljava naše ponašanje, komunikaciji i u medijima''.

 

Od početka pandemije, uz mjere zaključavanja, Crna Gora je zabilježila alarmantan porast od 30% slučajeva nasilja nad ženama, posebno nasilja u porodici. Poput Crne Gore, Austrija je takođe primijetila porast nasilja nad ženama u kontekstu pandemije COVID-19 i ulaže napore u brojne mjere za sprečavanje i zaštitu žena i djevojaka od svih oblika nasilja, pritom i dalje pružajući ključne usluge podrške.  

 

Njena ekselencija, Ana Janković, austrijska ambasadorka u Crnoj gori je rekla da: „Austrijska razvojna agencija (ADA) podržava mjere kojima se osigurava ravnopravno učešće žena i muškaraca i djevojčica i dječaka u svim svojim projektima i programima. Priznavanje i smanjenje neplaćene njege i kućnog rada presudni su u tom kontekstu. Promocija ravnopravnog učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu predstavlja još jedan fokus ADA u smislu rodnih aktivnosti. Još jedan prioritet je rodno senzitivno budžetiranje - a uključivanjem rodno senzitivnog budžetiranja u svoj ustav Austrija je takođe dala dobar primjer u tom pogledu. Rodna mapa za Crnu Goru jedan je od ADA-inih uspješnih projekata u regionu, a uskoro će biti još sličnih projekata'', zaključila je Janković. 

 

 

Šefica odsjeka za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, je rekla da : „Podaci iz oblasti rodne ravnporavnosti jasno pokazuju da je napredak spor. Pitanje rodno zasnovanog nasilja pitanje je javnog zdravlja i javne sigurnosti. Rodna mapa predstavlja investiciju u jačanje sistema zaštite koji se bave rodno zasnovanim nasiljem. Predstavljanjem trenutno dostupnih podataka, Rodna mapa će dati podršku kreatorima politika, istraživačima, organizacijama građanskog društva i aktivistima u razvoju djelotvornije prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje. Takođe će pružiti podršku kreatorima politika da osiguraju da se rodna perspektiva ne zaboravi kada je riječ o donošenju važnih odluka o društveno-ekonomskom oporavku tokom i nakon pandemije, koje utiču na živote svih građana''.

 

 

Ova e-platforma takođe podiže svijest o mnogim rodnim uticajima COVID-a 19 u Crnoj Gori, uključujući veći ekonomski stres, odgovornosti za njegu svih vrsta koje su nesrazmjerno pale na pleća žena, povećano rodno zasnovano nasilje i smanjen pristup uslugama podrške. 

 

 

******

Naš video priča priču o ženama u Crnoj Gori. Kakve su percipirane rodne uloge i njihov uticaj na životne perspektive žena rođenih ovdje?  

Link…https://www.rodnamapa.me/

 

 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?