Briga o starima

U okviru sveobuhvatne brige o građanima Crna Gora, kao članica Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope, ima obavezu da sprovodi i u praksi implementira normative i standarde utvrđene u brojnim međunarodnim dokumentima. Vlada Crne Gore usvojila je razvojni pristup starenju populacije kroz uvođenje pitanja starijih ljudi u nacionalne i internacionalne razvojne politike i politike u svim sektorima, međugeneracijski životni pristup koji ističe pravičnost i društveno uključivanje grupe starijih građana u svim oblastima života, i socijalnu integraciju starijih građana radi održavanja i unapređivanja njihovog kvaliteta života. Osnovni pravac djelovanja je izgradnja institucija i mehanizama socijalne integracije koji svim građanima Crne Gore omogućavaju da u potpunosti ostvare svoja prava i obaveze na ravnopravnoj osnovi, bez obzira na različitosti. Vlada Crne Gore dosledno je usmjerena na razvoj društva u skladu sa konceptom socijalne kohezije. Pristup starijim i starim licima u Crnoj Gori u skladu je sa suštinskim načelima socijalne kohezije i drugim preporukama navedenih dokumenata. Socijalna zaštita starih lica usmjerena je na omogućavanje starijim i starim osobama da ostanu aktivni članovi društva koliko god je to moguće, da slobodno biraju svoj stil života i da vode nezavisan život u svom domu i prirodnom okruženju koliko god je to moguće, kao i na poštovanje privatnosti i obezbjeđivanje učešća u uslovima života starih lica u instituciji socijalne zaštite. Da bi socijalna zaštita uspješno odgovorila potrebama starih i starijih korisnika u skladu sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima i konceptom socijalne kohezije neophodno je postojanje harmoničnih nacionalnih propisa koji čine osnov njene primjene. Usvajanjem novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti stvoreni su unutar sisitema socijalne zaštite temelji njenog daljeg savremenog razvoja kada je u pitanju zaštita starih i starijih lica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?