Digitalizacijom obrazovanja do unapređenja školskog sistema

Objavljeno: 29.06.2021. 11:02 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta juče je održan sastanak o digitalnom obrazovanju i strategiji efikasnije primjene informacionih i komunikacionih tehnologija u školskom sistemu Crne Gore. Sastanku su prisustvovali ministarka prosvjete, nauke, kulture i sprota, prof. dr Vesna Bratić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, šef predstavništva Unicefa u Crnoj Gori, gospodin Huan Santander, načelnica Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u Ministarstvu PNKS, Marina Matijević, državna sekretarka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Marina Banović, direktorica Britanskog savjeta, Vanja Madžgalj, te predstavnici UNDPa, ICT Cortexa, UCGa, OSCE misije u Crnoj Gori kao i predstavnici brojnih drugih organizacija. Moderator sastanka, koji je dijelom održan i onlajn, bio je Marko Vukašinović iz Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu PNKS. 

    Pozdravnu riječ na sastanku je imao gospodin Huan Santander, koji je poručio da je svaka zemlja morala da se suoči sa izazovnom situacijom tokom pandemije koronavirusa, shodno čemu je digitalno obrazovanje, tokom tog perioda, postalno neminovnost. Istovremeno, on je poručio da je Crna Gora, uprkos poteškoćama, demonstrirala da ima kapacitet da se nosi sa izazovima. Govoreći u prilog široj implementaciji digitalne tehnologije u obrazovni sistem Santander je kazao da su prednost digitalizacije mogućnosti prilagođavanja ali i integracije na mnogo različitih načina. „Naravno, moraju se razvijati vještine, treba imati jasnu viziju i strategiju, dakle treba investirati i u obuku predavača, kako bi digitalno obrazovanje imalo još važniju ulogu u okviru školstva i kako bi moglo bolje da se primjenjuje“, poručio je Santander. 

    Ministarka Bratić je istakla da je ovaj sastanak važna platforma za budućnost imajući u vidu da informaciono-komunikacione tehnologije mijenjaju svijet. „Svijet se mijenja ubrzanom dinamikom, ICT je snaga i ekonomskog razvoja, otuda su ove tehnologije važne posebno u zemljama koje se razvijaju, poput naše. Zato je bitno da se osnaži uloga ICTa u sferi obrazovanja“, poručila je ministarka Bratić. 

    Da tehnologija mijenja način na koji razmišljamo, kazala je ministarka Srzentić koja je, istovremeno, govorila i o lošoj situaciji računarske infrastrukture u crnogorskim školama, manjku računara, o slaboj opremljenosti kabineta informatike te činjenici da, još uvijek, u nekim crnogorskim školama postoje informatičke prostorije bez internet konekcije. U tom smislu, ministarka Srzentić je govorila o važnosti inovacija u ovoj sferi i poboljšavanju uslova, ali i o obuci i nastavnika i studenata, nužnosti unapređenja kurikuluma obukom lidera koji bi bili odgovarajući mentori u ovom programu, te o rodnoj ravnopravnosti i značaju osnaživanja pozicije žene u sferi informaciono-komunikacionih tehnologija. „Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija posvećeno je izgradnji tri stuba, a to su: digitalno obrazovanje, osnaživanje i inkluzija poboljšanjem pristupa digitalnim alatima i infrastrukturi. Obezbjeđivanje uslova da mladi, javni službenici i građani budu u velikoj mjeri sposobni da steknu digitalne i liderske vještine, i osiguravanje digitalne pismenosti tako da ljudi mogu lako pristupiti digitalnim uslugama koje pruža Vlada Crne Gore“, istakla je Srzentić.

    O strategiji digitalne transformacije govorili su i Tarik Zaimović ispred ICT Cortex, Irena Orović, kao predstavnica Univerziteta Crne Gore, Ivana Vujović ispred OSCE misije u Crnoj Gori, te Ulrike Damjanović, predstavnica ETFa i Sandra Brkanović iz Centra za stručno obrazovanje. Marina Matijević, načelnica ICT odjeljenja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, sagovornike je upoznala sa radom Ministarstva u proteklom periodu tokom koga su uspostavljene lokalne računarske mreže, škole opremljene računarskom opremom, veći broj objekata pokriven internet konekcijom, digitalizovane prijave za upise i polaganje matura, te sa brojnim benefitima portala koji su razvijeni za roditelje i nastavnike. Matijević je poručila da će Ministarstvo nastaviti sa razvijanjem računarske infrastrukture i uspostavljanjem digitalnih ekosistema, u tom smislu, Matijević je izdvojila značaj saradnje sa Unicefom i UNDPom, uz nadu da će programi ovog tipa podići digitalnu pismenost i stvoriti platformu za nove, unapređenije strategije digitalnog obrazovanja. Sa druge strane, Marina Banović, državna sekretarka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, govorila je o nedostatku programera, stručnjaka za sajber sigurnost, kao i nedostatku digitalnih vještina u javnoj upravi. „U Crnoj Gori nedostaje oko 500 ICT stručnjaka u ovom trenutku, sa partnerima, Univerzitetom, privrednim udruženjima i međunarodnim organizacijama radimo na pronalaženju rješenja za adresiranje ovih izazova“, poručila je Banović. 

    Na kraju sastanka, okupljenima se, još jednom, na prisustvu zahvalila ministarka Bratić. „Bez obzira što su izazovi mogući, ubijeđena sam da ćemo im u susret poći opremljeni znanjem i sinergijom. U ekspozeu predsjednika Vlade, profesra Krivokapića, rečeno je da će digitalizacija biti jedan od glavnih stubova crnogorskog društva, zato smo sve snage usmjerili ka ispunjenju te misije koja nam je zajednička“, kazala je ministarka Bratić uz zahvalnost međunarodnim partnerima na podršci i dobroj saradnji. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?