Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarka Vesna Bratić primila visokog komesara za pitanja nacionalnih manjina OEBS-a

Objavljeno: 26.11.2021. 14:42 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Visoki komesar za pitanja nacionalnih manjina OEBS-a, Kairat Abdrahmanov sa svojom delegacijom danas je posjetio Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i tom prilikom razgovarao sa ministarkom prof. dr Vesnom Bratić i državnim sekretarom Damjanom Ćulafićem o važnim pitanjima vezanim za obrazovanje i integraciju nacionalnih manjina. 

Posjeta visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a

Na samom početku sastanka visoki komesar Abrahmanov istakao je značaj ovog sastanka, naročito zbog relevantnih pitanja kojima se ovo Ministarstvo bavi, a odnose se na obrazovanje, jezik,  društvenu koheziju i integraciju različitih manjinskih zajednica. Izrazio je posebno zadovoljstvo jer smatra da je Crna Gora u pogledu rješavanja ovih pitanja prepoznata  kao primjer dobre prakse, te da je u tom smislu, na dobrom putu integracije u Evropsku uniju. 

Ministarka prof. dr Vesna Bratić zahvalila se visokom komesaru i njegovoj delegaciji na posjeti, dodajući da  multietničnost i multikonfesionalnost društva u Crnoj Gori predstavljaju veliki izazov u oblastima obrazovanja, kulture i ljudskih prava, upravo zbog specifičnosti svih manjinskih zajednica, naročito u vremenu tranzicije u kojem danas živimo. 

„Kulturna i etnička baština  naše zemlje reflektovana je njenim geografskim i prirodnim diverzitetom, koji je evidentan na malom prostoru. Upravo ta različitost predstavlja naše najveće bogatstvo koje njegujemo i trudimo se da ga sačuvamo, i to je jedna od najvažnijih misija ovog Ministarstva“, izjavila je ministarka Bratić. 

Takođe, ministarka je izložila da se u obrazovnom sistemu dvojezična nastava na crnogorskom (srpskom, bosanskom, hrvatskom)  i albanskom jeziku organizuje  na svim nivoima, te da se na albanskom jeziku nastava  odvija u šest osnovnih škola. U srednjem obrazovanju nastava na albanskom jeziku se realizuje u Privatnoj gimnaziji „Drita“ u Ulcinju, u muzičkim školama  nastavu na albanskom jeziku ima 183 učenika/ca koji pohađaju Osnovnu muzičku školu u Ulcinju i Područnu ustanovu Osnovne muzičke škole “Vasa Pavić” u Tuzima, dok u visokom obrazovanju postoji Studijski program za učitelje na albanskom jeziku u Podgorici. Što se tiče zastupljenosti romske i egipćanske populacije, ministarka Bratić je istakla da u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u septembru 2021. godine, ukupno ima 192 RE djece, u osnovnim školama ima 1.856 osnovaca RE populacije , u srednjim školama u septembru 2021. godine, ukupno je bilo 207 srednjoškolaca, dok  se 12 studenata romske i egipćanske populacije  u akademskoj 2021/2022. godini , prema konačnoj rang listi prijavilo na konkurs. 

„Zabrinjavajuće mali  broj pripadnika romske i egipćanske populacije koji upisuju srednje škole i fakultete predstavlja problem na koji će se MPNKS fokisirati u narednom periodu, a koji  je uzrokovan kulturološkim specifičnostima ove populacije kao što su sklapanje ranih brakova i napuštanje škole, naročito kad su djevojčice u pitanju. Uvjerena sam da uz sistematski, multidisciplinaran pristup, možemo naći adekvatan model rješavanja  problema, što znači da sve institucije sistema, udruženja i  organizacije koje se bave ovim pitanjem treba da se uključe u program sa ciljem podizanja svijesti ove populacije o značaju obrazovanja i mogućnosti koje ono pruža”, saopštila je ministarka i dodala da su nam za rješavanje ovog kontinuiranog problema neophodni primjeri dobre prakse u okruženju, na koje ćemo moći da se oslonimo i preduzmemo konkretne akcije.   

Visoki komesar Abdrahmanov pozdravio je zalaganje MPNKS za unapređenje prava pripadnika manjinskih naroda, ističući da će njegova kancelarija, kao i kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori, sa kojom ostvaruje odličnu saradnju, biti na raspolaganju Ministarstvu za sva pitanja i podršku u uvoj oblasti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?