EIT Poziv za organizaciju startap događaja – oblast: Hrana

Objavljeno: 16.07.2021. 08:31 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

EIT Food je jedna od najvećih i najuticajnijih inicijativa na temu hrane u svijetu. Kao zajednica znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Community - KIC) Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), EIT Food povezuje partnere iz vodećih preduzeća, univerziteta i istraživačkih centara širom Evrope.

Nedavno je objavljen Poziv za iskazivanje interesovanja za organizaciju startap događaja na temu hrane putem koga će EIT Food izabrati tri organizacije koje će sprovesti programe startap događaja u svojim zemljama. Crna Gora je prepoznata među zemljama koje mogu da kandiduju projekte.

Cilj startap događaja biće predstavljanje EIT Food programa i aktivnosti lokalnoj ciljnoj inovativnoj zajednici, kao i prepoznavanje potencijalnih korisnika za EIT Food preduzetničke programe. Takođe, jedan od ciljeva je i okupljanje svih relevantnih zainteresovanih aktera, njihovo umrežavanje i razmjena mišljenja o trenutnom stanju u sektoru i izazovima inovacionog i preduzetničkog ekosistema.

Prijavni obrazac je potrebno poslati u elektronskoj formi na engleskom jeziku na sljedeću e-mail adresu: RIS@eitfood.eu najkasnije do ponedeljka, 23. avgusta 2021. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?