Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOBIRANJU

Objavljeno: 31.05.2021. 09:30 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 12. maja 2021. godine uputilo javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.


Postupak konsultovanja je trajao 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.


Nakon isteka roka za konsultacije, konstatovano je da nije bilo zainteresovanih subjekata u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti, odnosno da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, u pisanom ili elektronskom obliku, nijesu dostavljene inicijative, predlozi, sugestije ili komentari.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?