Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

Objavljeno: 11.01.2024. 09:05 Autor: Ministarstvo pravde

U skladu sa odredbom člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde sačinilo je

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde uputilo je Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Zainteresovana javnost pozvana je da dostavi svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, ili na e-mail: sladjana.ivanovic@mpa.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, trajale su 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, odnosno u periodu od 18.12.2023. godine do 7.1.2024. godine.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti bila je Slađana Ivanović, samostalni savjetnik u Direkciji za organizaciju pravosuđa.

U periodu određenom za konsultovanje zainteresovane javnosti (od 18.12.2023. godine do 7.1.2024. godine),  nije bilo inicijativa, predloga, sugestija i komentara u vezi pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?