Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?