Javna rasprava - Nacrt Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

Objavljeno: 03.12.2021. 14:15 Autor: Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva sve zainteresovane subjekte da se uključe u proces Javne rasprave na tekst Nacrta Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027 sa Akcionim planom za 2022 -2023 godinu. 

Promocijom Nacrta Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027, otvoren je proces Javne rasprave, koji podrazumijeva dostavljanje sugestija i komentara u narednih 20 dana, tačnije do 27. decembra 2021. godine. 

Predloge i sugestije na tex Nacrta novog strateškog dokumenta možete dostaviti na e-mail adresu emin.ljuljanovic@mpa.gov.me, zaključno sa 27. decembrom 2021. godine.

 

Dokumete možete preuzeti na linku: 

https://www.gov.me/dokumenta/ca569bee-0ff8-4b58-b0a7-16d5d8ee7ccd

https://www.gov.me/dokumenta/8cef1372-352a-45b1-b01e-598ebefe4e63

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 03.12.2021.
Rok za prijavu: 27.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?