JAVNI KONKURS „ PROMOCIJA NAUKE U DRUŠTVU“

Objavljeno: 05.11.2021. 13:10 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, br. 88/20) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete,nauke, kulture i sporta, objavljuje

JAVNI KONKURS


PROMOCIJA NAUKE U DRUŠTVU

 za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti afirmacije nauke i istraživačke profesije u društvu i jačanja istraživačkih kapaciteta 

Detalje Konkursa možete pročitati i preuzezi u nastavku. 


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?