Javni konkurs za NVO - oblast LGBTI

Objavljeno: 10.10.2023. 12:46 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini (“Službeni list CG“, br. 151/22,) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  U OBLASTI ZAŠTITE I PROMOVISANJA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA – ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2023. GODINI

 pod nazivom 

 Recimo NE diskriminaciji LGBTI osoba“ 

Javni konkurs i prijavu možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 10.10.2023.
Rok za prijavu: 09.11.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?