Javni konkurs za NVO - oblast OSI 2024.

Objavljeno: 11.03.2024. 12:28 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32v. Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG “, br.39/11 i 37/17), a u vezi Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 119/23 od 28.12.2023. godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list Crne Gore “, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI KONKURS 

„Jednak pristup, jednake mogućnosti”

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom 

Obrazac i javni poziv možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 11.03.2024.
Rok za prijavu: 10.04.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?